Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
10
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

Mennesket er en sammensatt organisme, og anatomi og fysiologi er et basisfag som gir deg kunnskap om hvordan det friske mennesket fungerer.

Anatomi tar for seg menneskekroppens oppbygning med fokus på bevegelsesapparatet og forståelse av sammenhengen mellom struktur og funksjon.

Emnet gir også kunnskap om biomekaniske prinsipper som ligger til grunn for kroppens bevegelser. Kunnskapen du tilegner deg i dette emnet gir deg grunnlag for videre studier innen blant annet fysiologi og treningslære.

Kunnskap om anatomi og funksjon er også viktig for å kunne forstå hvordan sykdommer og skader kan virke inn på kroppens bevegelsesapparat.

Emnet anatomi består av følgende moduler:

 • Introduksjon til anatomi, biomekanikk og akser og plan
 • Ekstremitetene 
 • Truncus 

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon.  

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet:  

 • forelesningsvideoer  
 • oversikt over pensum og studieløp  
 • læringsmål  
 • planleggingsverktøy  
 • øvingsoppgaver  
 • innleveringsoppgaver  
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.  

Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.   

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.   

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet har du grunnleggende kunnskap om de mest sentrale strukturene i kroppen slik som knokler, sener, muskler, ligamenter, blod- og nerveforsyning og deres funksjon. Du vil også ha forståelse for hvordan kroppen beveger seg sett fra et biomekanisk perspektiv med utgangspunkt i kroppens strukturer.