Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

6. januar 2023.

Om studiet

Akademiske tekster er en egen sjanger med noen helt spesielle kjennetegn og egenskaper. Det handler både om hvordan det faglige innholdet framstilles, hvordan argumentasjonen bygges opp og hvordan man dokumenterer det man skriver. Akademisk lesing og skriving henger tett sammen - for å bli god til å skrive en fagtekst, må man også lære seg hvordan man leser tekster.

Akademiske lesing og skriving legger vekt på kritisk og analytisk tenkning, samt å utvikle din evne til selvstendig tenkning. Du skal, etter å ha tatt emnet, ha blitt mer bevisst det skriftlige språkets betydning i akademisk kommunikasjon, etisk bruk av kilder og om etterrettelighet i forskningsprosessen.

Akademisk lesing og skriving består av følgende tema:

 • Oppgaveskriving
 • Informasjonskompetanse
 • Vitenskapsteori

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. 

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet: 

 • forelesningsvideoer 
 • oversikt over pensum og studieløp 
 • læringsmål 
 • planleggingsverktøy 
 • øvingsoppgaver 
 • innleveringsoppgaver 
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m. 

Kursgjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.  

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i kurset. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.  

Opptaksinformasjon

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Dokumentasjonsfrist

 • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne har du fått en innføring i den akademiske kulturens bakgrunn, tenke- og skrivemåte. Du vet også hvordan en akademisk tekst er bygget opp, og du kan indentifisere og analysere sentrale emner i en tekst. Videre vil du ha kunnskap om informasjonskompetanse: søkestrategi, riktig og etisk henvisning, samt evaluering av kilders kvalitet og relevans.

Et resultat av å ta akademisk lesing og skriving kan også gjøre at du oppnå bedre karakterer i videre studier, fordi du tilegner seg viktig og relevant kunnskap som vil utgjøre en forskjell for prestasjonene dine.