Nøkkelinformasjon

Nivå

Fag- og svennebrev

Semester

2

Kostnader

0 Kurset er helt gratis. Du får dekt studiet, pensumbøker og eksamensgjennomføring.

Studieform

Nettstudium, nettstøttet

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. juli

Oppstartsdato

Høst

Om studiet

Dette kurset er for deg som har fire års yrkespraksis som renholder i industri og anlegg og ønsker å ta fagbrev som renholdsoperatør. Tilbudet er åpent for alle, enten du er permittert, arbeidsledig eller ansatt.

Studiets oppbygging

 • Er gratis
 • Oppstart uke 37 
 • Er 100 timer med fagbrevforberedelse
 • Er digitalt så du kan følge med fra hvor som helst
 • Hele pensum ligger også som rene videoleksjoner
 • Tilgang til egen app med faguttrykk og morsmålstøtte på flere språk
 • inkluderer skrivekurs med egen norsklærer
 • Du får dekket utgiftene for både teoretisk og praktisk eksamen og lærerbøkene
 • Begrenset antall plasser
 • Påmeldingsfrist 15.juli

Undervisningsopplegg

Eksamen

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen er i februar 2024. 

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til at din faste lærer veileder deg når du skal melde deg opp til eksamen. 

I tillegg jobbes det spesifikt med eksamensforberedende undervisning.  Du vil både få trene på tidligere gitte eksamensoppgaver, og få gjennomgang fra lærer på dette,  for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Gjennomføring

Opplæringen gis ved digital undervisning på Teams.  Ved kursoppstart får du tilgang til Office-pakken fra oss. 

Læreren din legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis på Teams.

Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

 

SLIK HJELPER VI DEG TIL Å GJENNOMFØRE OPPLÆRINGEN
 • Gjennom kartlegging kommer du i en gruppe med andre som er på samme nivå som deg
 • Tilgang til digital app med morsmålstøtte for å forstå faguttrykkene bedre
 • Du velger kurstidspunktet som passer deg. Kurset går i helgen, på dagtid eller på kveldstid, ved nok påmeldte. 
 • Du får hjelp til å kople deg opp til undervisningen før første kursøkt
 • Du får jevnlig invitasjon til kurset med link via epost
 • Du har tilgang lærer for veiledning en time hver uke.
 • Vi ønsker at du gjennomfører kurset og følger deg opp underveis

Opptakskrav

1 som norsk-krav dersom norsk ikke er  ditt morsmål.

Minimum 4 års erfaring ved oppstart av kurs, slik at det er kortere vei frem til et fagbrev for deg. Det kreves 5 års ansiennitet for å få gå opp til den praktiske prøven. Den teoretiske prøven kan taes mye tidligere, men vi anbefaler at du har god erfaring fra bransjen for å starte på kurset.

Opptaksinformasjon

Du søker via vår nettside.

Gå inn på lenken nedenfor for å melde deg på. 

Påemeldingsfrist er 15.juli 2023. 

Kursoppstart er i uke 37

Fagbrev Reholdsoperatør 2023 (kompetansehusetneo.no)

Læringsutbytte

Læringsmål

https://www.udir.no/lk20/rof03-01/kompetansemaal-og-vurdering/kv319

Innhold

Kjerneelementer i renholdsoperatør:

Renholdsplanlegging

Kjerneelementet renholdsplanlegging handler om å bruke ulike planleggingssystemer i bygg, anlegg, installasjoner og transportmidler. Kjerneelementet handler om å analysere renholdsbehov, planlegge kostnadseffektivt renhold og dokumentere det utførte arbeidet. Videre handler renholdsplanlegging om å vurdere egenskaper, tilstander og bruksområde for overflater og renholdsobjekt. Kjerneelementet handler også om å sikre de kritiske suksessfaktorene i renholdsleveransen og tilfredsstille kravene i en tjenestenivåavtale.

Renhold

Kjerneelementet renhold handler om å holde overflater rene og sikre overflatenes livssyklus i samsvar med gitte kvalitetskriterier. Kjerneelementet handler om regelmessig renhold, periodisk renhold og spesialrenhold i ulike typer bygg, anlegg, installasjoner og transportmidler. Å kritisk vurdere det gjennomførte arbeidet og kvalitetssikre renholdsleveransen er også en del av kjerneelementet.

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som utgjør en fare for liv og helse i renhold av bygg, anlegg, installasjoner og transportmidler. Det innebærer også å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler kjerneelementet om å bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.