Utdanningstilbud

Viser 1 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Visuelle kunstfag Høyere fagskolegrad Bergen

Praktisk undervisning - Kreativ tenkning

Søknadsfrist 15.april

KIB er godkjent som toårig fagskole, og har 54 studieplasser. Studentene har rett til stipend og lån fra Statens Lånekasse. KiB er medlem av Forum for Kunstfaglig Utdanning.

Kunstskolen i Bergen ønsker å stimulere til selvstendig refleksjon og utforsking av det kunstfaglige området. I enkelte undervisningsperioder legges det derfor opp til mer selvstendig arbeid og fordypning i selvvalgte tema. Dette bidrar til et stimulerende studiemiljø, og til å gjøre studentene godt rustet til et fremtidig yrkesliv.

Studentene har tilgang på arbeidsrom, bibliotek, materialer og verktøy i funksjonelle og luftige lokaler på 2.950 m2. Alle Kunstskolens lærere er høyskoleutdannede billedkunstnere, og i tillegg henter skolen inn en rekke gjestelærere og forelesere for å gi studentene et bredt faggrunnlag.

Skolen mottar statsstøtte og skoleavgiften oppdateres hvert år og du finner det på våre nettsider www.kib.no under menyvalget "opptak". I tillegg må det påregnes noe utgifter til materialer.
Skoleåret varer fra september til juni.

Undervisningstid er hver dag fra kl. 09.00 – 15.00. Ut over dette kan elevene disponere skolens lokaler til egen jobbing fram til kl. 23.00

KIB gir studentene utdanning innen visuelle fagområder som med praktisk undervisning stimulerer til kreativ tenkning. Studentene opparbeider seg kunnskap og erfaringer gjennom prosess og utprøving med et bredt spekter av materialer og innfallsvinkler. Utdanningen klargjør studentene til en selvstendig kunstnerisk virksomhet. Studie kan også fungere som en plattform for høyere utdanning innen billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur, mediefag, og design.