Fakta

Sted:
Kunsthøgskolen i Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 1. februar

Informasjon oppdatert

1. februar 2024.

Om studiet

Årsstudium i Opera er et ettårig fulltidsstudium for utdanning av operasangere. Studiet gir 60 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad.

I årsstudiet blir det lagt vekt på grunnleggende skuespillertrening og scenisk arbeid. Studiet inneholder undervisning i sang, grunnleggende skuespillertrening, scenisk arbeid, fysisk og mental trening og språk. Integreringen av det musikalske og det sceniske arbeidet, med en metodisk oppfølging ses på som viktig for å oppnå den kompetansen som er nødvendig for å kunne kvalifisere for masterstudiet i opera.

Opptaksinformasjon

Opptak skjer på grunnlag av formell utdanning og opptaksprøver. Studiet forutsetter fullført musikkutdanning på høgskolenivå av minst to års varighet (120 studiepoeng). Studenter som tas opp til studiet, må vise et særlig talent for musikkdramatisk uttrykk. Søkerne rangeres i forhold til resultatene av opptaksprøvene.
 
Institusjonen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Alle utdanninger innen