Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Bergen
Drammen
Fredrikstad
Nettstudier
Oslo
Porsgrunn
Trondheim
Tønsberg

Nivå

Fag- og svennebrev

Semester

1

Kostnader

19900

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

K2 Utdanning er en privatistskole som tilbyr undervisning på videregående nivå. Vi tilbyr teorikurs til deg som er privatist, og som skal opp til fagprøven som praksiskandidat. Før du kan melde deg opp til fagprøven som helsefagarbeider, må du ha bestått tverrfaglig vg3 eksamen. K2 forbereder deg til denne eksamen. Kravet til praksis er fem år innen faget. En helsefagarbeider jobber innen pleie og omsorg eller miljøarbeid

Du lærer å gi omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Innhold/temaer

Kropp, helse og omsorg

 • ivareta pasienters og brukeres helhetlige helse
 • hvordan kultur, levevaner, kosthold, hygiene og smittevern kan bidra til å fremme livskvalitet, helse og mestring
 • akutt og kronisk sykdom, aldring og funksjonsnedsettelser
 • observere, vurdere og utføre grunnleggende sykepleie for å ivareta pasienters og brukeres behov for helsehjelp
 • helsefremmende arbeid, miljøarbeid, habilitering og rehabilitering, omsorg og helhetlige pasientforløp
 • lindre lidelser og legge til rette for en verdig død 

Dialog, relasjon og veiledning

 • kommunisere og samhandle med mennesker med ulik alder, bakgrunn og livssituasjon og ulike behov for helsekompetanse
 • samhandle med andre yrkesgrupper og frivillige organisasjoner og å rapportere og dokumentere arbeid
 • å gi og ta imot veiledning og å forstå betydningen av egen atferd og holdninger i møte med andre mennesker 

Hjelpemidler, teknologi og velferdsteknologi

 • bruke medisinsk utstyr og å ta i bruk hjelpemidler og teknologi som bidrar til å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egen hånd
 • bruke hjelpemidler og teknologi for å avlaste pårørende og gi dem trygghet, og om hvordan teknologi kan forbedre og effektivisere tjenestene i helse- og omsorgssektoren
 • riktig bruk av arbeidsteknikker og arbeidsstillinger i yrkesutøvelsen 

Etikk og regelverk

 • møte mennesker i ulike livssituasjoner med omsorg og empati
 • om systematisk kvalitetsforbedring, brukermedvirkning og pasientsikkerhet
 • profesjonell yrkesutøvelse, om yrkesetiske retningslinjer, om regelverk i helse- og omsorgssektoren og om helse, miljø og sikkerhet
 • reflektere over etiske dilemmaer

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider Udir.no

Dette passer for deg som

- har erfaring fra omsorg, grunnleggende sykepleie eller miljøarbeid.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres både som klasseromsundervisning og nettundervisning på kveldstid en kveld i uken over ett semester. Her møter du erfarne og dyktige lærere som følger deg på veien til å nå dine mål. Kurset er tilrettelagt slik at du kan kombinere det med fulltidsjobb.

Klasseromsundervisning

Dette er undervisning hvor du møter til fastlagt tid og sted, og følger undervisningen sammen med andre deltakere.

Interaktiv nettundervisning

Dette er undervisning hvor du møter til fastlagt tid via din pc. Du følger undervisningen live sammen med andre deltakere. Du kan se all undervisning i opptak i etterkant.

Se video for hvordan nettundervisning fungerer her.

Din digitale læringsportal og Oficce 365

I tillegg til undervisningen får du tilgang til K2s digitale læringsportal. Med Office 365 får du student-e-post, Office pakken, tilgang til samhandlingsverktøyet Teams og lagringsplass.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 1. februar. Plattform for oppmelding til eksamen kan variere fra fylke til fylke. Se fylkesoversikt her. Husk at betaling av eksamensavgiften skjer ved oppmelding.

Hva må til for å få fagbrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere min 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer svenneprøven.

Veiledning

Vi har veiledere med mange års erfaring som står klare til å hjelpe deg! Du kan kontakte oss på telefon, chat, mail eller velge "send meg info" knappen under.

Lånekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Du søker direkte via lanekassen.no.

For mer informasjon klikk her.

Støtteordning

Er du organisert i en fagforening, kan du i de fleste fagforeningene søke støtte til utdanning. Dersom du er organisert bør du sjekke med din fagforening om muligheter for støtte, frister og hvordan du søker.

Forkunnskap

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige bør ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig. Dersom du har behov for å lære mere norsk før du starter på utdanning har vi norskkurs på forskjellig nivå (A1-B2). Språkkursene er digitale med personlig oppfølging fra lærer. Se alle kurs her

Krav til utstyr

Som deltaker hos K2 må du ha tilgang til pc i undervisningen og under eksamen.

Praktisk info

Du vil finne mye informasjon om ofte stilte spørsmål på nettsiden vår under praktisk info.  

Kvalifikasjon/tittel

Helsefagarbeider – fagbrev