Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Tønsberg
Porsgrunn
Drammen
Oslo
Bergen
Fredrikstad
Sandvika
Trondheim

Nivå

Fag- og svennebrev

Semester

2

Kostnader

96900

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Om studiet

K2 Utdanning er en privatistskole som tilbyr undervisning på videregående nivå. Elektriker kurset går over to semestre. Våre kurs forbereder deg til offentlige privatisteksamener. Du kan ta utdannelsen på deltid dag- eller kveldstid. Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

For deg som ønsker å jobbe med elektriske installasjoner og elektrisk energi. En elektriker kan jobbe med blant annet boliger, håndverks- og servicevirksomheter, offentlige virksomheter, alarm- og sikkerhetsanlegg samt industrivirksomheter.

Det er stor etterspørsel etter elektrikere i dag, og noen tror kanskje at det er vanskelig å bli elektriker når man ikke har eller mangler erfaring. Heldigvis er det ikke slik! Med vår deltidsutdanning får du både teori og praktisk opplæring. Det er også lettere å få seg jobb som hjelpearbeider i elektrikerbransjen når du kan vise til at du allerede er i gang med utdanningen.

Studiets oppbygging

Innhold/temaer

  • Elektro vg1
  • El-energi vg2

Eksamen

Som privatist må du ta eksamen i ELE 3003 og ELE 3002 (restteori). Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 1.februar. Plattform for oppmelding til eksamen kan variere fra fylke til fylke. Se fylkesoversikt her. Husk at betaling av eksamensavgiften skjer ved oppmelding.

Veien videre

Etter endt opplæring er neste steg lærlingeplass/praksis som hjelpearbeider.

Hva må til for å få fagbrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere min 67,5 mnd (ca 5,5 år) relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven.

Undervisningsopplegg

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning 3 kvelder i uka, over ett år. Antall dager avhenger av tidligere bakgrunn og praksis. Opplæringen blir en kombinasjon av teori og praksis, noe som gir deg gode forutsetninger for å kunne begynne å jobbe ute i bransjen.

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere min 5,5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven.

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

Opptaksinformasjon

Det er løpende opptak frem til kursstart. Kurset har oppstart to ganger i året. Påmelding skjer via nettsiden vår:

https://k2utdanning.no/kurs/elektrikerfaget-fagbrev/

Karrieremuligheter

For deg som ønsker å jobbe med elektriske installasjoner og elektrisk energi. En elektriker kan jobbe med blant annet boliger, håndverks- og servicevirksomheter, offentlige virksomheter, alarm- og sikkerhetsanlegg samt industrivirksomheter.

Etter endt opplæring er neste steg lærlingeplass/praksis som hjelpearbeider.

Kvalifikasjon/tittel

Elektriker