Juskonsulent Privatrett favoritt ikon

Fagskole

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet, Nettstøttet

Kostnader

95 000

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Juskonsulent Privatrett er en spesialisert ettårig utdanning, med 60 studiepoeng. Utdanningen gir kunnskap og kompetanse om relevante rettsområder for privatpersoner. Utdanningen gir interessante karrieremuligheter ved juridiske stillinger, med spesialisering innen fagområdet privatrett.
 
Emnene i utdanningen: 
 • Privatrett I (avtalerett, kjøpsrett og erstatningsrett)
 • Privatrett II (familierett, arverett og fast eiendom)
 • Advokatfirmaet
 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling
 • Prosjekt
 • Praksis
Jusutdanning tilbyr nye juridiske utdanninger:
 • Advokater og spesialister som forelesere
 • Samarbeid med landets største advokatfirmaer
 • Undervisning sentralt i Oslo sentrum
 • Personlig veiledning, tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger
 • Godt faglig og sosialt studentmiljø

  Undervisningsopplegg

  Undervisningen vil være en kombinasjon av undervisning hvor studentene får presentert fagkunnskap og hvor studentene deltar aktivt i arbeid med oppgaveløsning, refleksjoner, samarbeid, diskusjoner og arbeid i mindre grupper med veiledning. Det vil benyttes varierte undervisningsformer for å sikre et best mulig faglig utbytte, og skape et positivt læringsmiljø.

  Studentenes aktive deltakelse og gruppearbeid med veiledning vil utgjøre en sentral del av undervisningen. Det skal være lav terskel for å stille spørsmål. Undervisningspersonalet vil tilrettelegge for tilpasset opplæring og god kommunikasjon med studentene. Utenom undervisningen vil det også legges opp til samarbeid mellom studentene i mindre grupper, for blant annet å løse praktikumsoppgaver i fellesskap og arbeide med prosjekt.

  Opptakskrav

  Søkere som har fullført og bestått videregående opplæring som gir generell studiekompetanse, vil tilfredsstille opptakskravet for utdanningen.
   
  Dette omfatter de studieforberedende utdanningsprogrammene:
  • Studiespesialisering
  • Medier og kommunikasjon
  • Idrett
  • Musikk, dans og drama
  • Kunst, design og arkitektur
  ​​Fagbrevet «Kontor- og administrasjonsmedarbeider», vil også tilfredsstille opptakskravet for utdanningen.
   
  Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på tilsvarende realkompetanse. Det skal foretas en helhetsvurdering av søkerens realkompetanse for å avgjøre om søkeren har tilsvarende realkompetanse som opptakskravet for utdanningen.
   
  Realkompetanse omfatter all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Relevant realkompetanse kan for eksempel være arbeidserfaring, annen utdanning, kurs, tillitsverv og annen kompetanse fra organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter og annet.

  Opptaksinformasjon

  Det er ingen karakterkrav fra videregående skole for å studere hos Jusutdanning. Det praktiseres fortløpende opptak med behandling av søknadene etterhvert som de mottas. Søknaden sendes inn via vår nettside: https://www.jusutdanning.no/soknad 

  Karrieremuligheter

  Samfunnet blir stadig mer rettsliggjort, og det etterspørres i stadig større grad juridisk kunnskap med spesialisert kompetanse i det offentlige og i advokatbransjen. Juridisk kompetanse trengs på mange områder i samfunnet, derav innenfor administrasjon, saksbehandling, konsulentvirksomhet og rådgivning.

  Juskonsulent privatrett er en utdanning tilpasset stillinger innenfor administrasjon med vekt på juridisk kunnskap og kompetanse.

  ​Relevante stillinger etter fullført utdanning kan blant annet være:

  • Administrasjonsmedarbeider
  • Administrative stillinger innenfor det offentlige eller advokatbransjen
  • Assistent for leder eller advokat
  • Juridisk konsulent
  • Konsulent
  • Kontormedarbeider
  • Kundeservice
  • Kurs- og konferanseansvarlig
  • Resepsjoniststillinger med utvidede administrative oppgaver
  • Sekretær

  Kvalifikasjon/tittel

  Juskonsulent privatrett