Fakta

Sted:
Desentralisert - Kongsvinger
Elverum
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Vil du kombinere jobb med studier? Dette nett- og samlingsbaserte deltidsstudiet passer for deg som vil være med på å forme helse- og omsorgstilbudet til eldre.

Deltidsstudiet er en tverrfaglig videreutdanning som bidrar til å møte de komplekse hjelpebehovene til en stadig aldrende befolkning.

Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse er basert på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap innen fagfeltet. Norsk eldreomsorg har behov for deg med gode fagkunnskaper og fordypningskunnskap knyttet til eldre generelt, og gruppen syke gamle spesielt. 

Studiet har en erfaringsbasert profil som ivaretas ved hjelp av praktiske eksempler og studentenes erfaringskunnskap. Det legges vekt på at eksemplene belyses ved hjelp av ulike teoretiske perspektiver.

Videreutdanningen er organisert som et nett- og samlingsbasert deltidsstudium over to år. Hvert semester har to samlinger á to dager som foregår på studiested Elverum. Studiet kan kombineres med jobb. 

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelor innen helse- og omsorgsfag, samt minst ett års relevant yrkespraksis på heltid etter fullført grunnutdanning.

Søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang kan tas opp etter individuell vurdering.

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Praksis må dokumenteres med attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon.

Videre studier

Fullført og bestått videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse gir grunnlag for å søke om å få godkjent 60 studiepoeng i master i psykisk helsearbeid. 

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse