Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Samlingsbasert, nettstøttet
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

På oppdrag fra NKK tilbyr vi et nett- og samlingsbasert studie i videregående kommuneregnskap. DETTE STUDIET TILBYS IKKE HØST 2024.

Om studiet

Studiet består av emnet "Videregående kommuneregnskap for NKKskolen", og er et påbyggingsstudium til "Grunnleggende kommuneregnskap for NKKskolen",

Videregående kommuneregnskap for NKKskolen gir deg en videregående kompetanse knyttet til kommuneregnskapet. Hensikten er å gi deg en kunnskapsmessig basis for å kunne legge frem et komplett kommuneregnskap.

Studiet har blitt oppdatert og videreutviklet for å imøtekomme et kompetansehevingsbehov i arbeidslivet, og er utviklet for de som jobber med merverdiavgift i kommunal og fylkeskommunal sektor.

Studiets innhold:

  • rammeverket for kommuneregnskapet
  • økonomibestemmelse i kommuneloven og forskriftene tilhørende loven
  • aktivering og måling av de viktigste regnskapspostene
  • kvalitetskravene til kommuneregnskapet
  • avstemming og bokføring pensjon
  • avslutning av drifts- og investeringsregnskapet
  • balanseregnskapet og vurdering av balansepostene
  • konsolidert regnskap
  • god kommunal regnskapsskikk
  • analyse av kommunens økonomiske stilling og resultat

Logoen til NKK. Runding med bokstavene NKK i seg med skrift STIFTET 1919 under. Blå logo.

Videregående kommuneregnskap for NKK-skolen er utviklet for de som jobber med kommuneregnskapet og reviderer det i kommunesektoren, og for andre som har administrative eller ledende oppgaver. Det er relevant for alle som jobber med regnskap og budsjett, samt revisorer, som ønsker å få kompetanse på kommuneregnskapet, på et videregående nivå.

Opptaksinformasjon

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp til dette studiet, og minst to års arbeidserfaring.

Det er i tillegg et krav om at man har avlagt og bestått eksamen i "Grunnleggende kommuneregnskap for NKKskolen" eller tilsvarende.

Les mer om søknad og opptak

På dette studiet må du også melde deg på hos NKK, lenke her: NKK

Slik søker du

1. Trykk på "Søk studiet", velg "Betalings- og oppdragsstudier", "Betaling- og oppdrag: Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi- og samf.vitenskap høst 2023"

2. "Velg fra lista" og velg " Videregående kommuneregnskap".

3. Du må laste opp dokumentasjon på Generell studiekompetanse (vitnemål fra videregående skole) eller arbeidsattester som viser til sammen minst fem års relevant realkompetanse. Det er også et krav at du har avlagt og bestått eksamen i "Grunnleggende kommuneregnskap for NKK-skolen" eller tilsvarende. Dersom du har avlagt og bestått eksamen i dette emnet ved Høgskolen i Innlandet trenger du ikke laste opp dokumentasjon på det. Dersom du har tatt det ved annen utdanningsinstitusjon må du dokumentere det.

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund er oppdragsgiver og prioriterer og avgjør hvem av de kvalifiserte søkerne som får tilbud om studieplass.