Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

21. november 2023.

Om studiet

Studiet gir deg kompetansen som kreves til kliniske stillinger innen psykisk helsearbeid.

Studiet kvalifiserer helse- og spesialarbeidere til kliniske stillinger innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

God psykisk helse er viktig for å leve et godt liv, og studiet gir deg tverrfaglig kunnskap innenfor psykisk helsearbeid. Videreutdanningen har en klinisk og praktisk tilnærming hvor helse, lidelse, sykdom, funksjonshindringer og bedring er sentrale tema.

Utdanningen retter oppmerksomheten både mot individ, familie og samfunn.

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer, inkludert seks ukers praksis.

Dette studiet er samlingsbasert med cirka en samling i måneden. Hver samling vil ha en varighet på 2 til 3 sammenhengende dager.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskrav:

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning som gir yrkestittel sosionom, vernepleier, barnevernspedagog, sykepleier, fysioterapeut eller ergoterapeut.

Søkere med bachelorgrad innen andre helse- og sosialfag, pedagogiske fag eller 3-årig politiutdanning, samt 1 års relevant erfaring etter endt grunnutdanning er også kvalifisert til opptak.

Relevant praksis er lønnet arbeidspraksis etter endt grunnutdanning.

Les mer om søknad og opptak

Mer om opptak

I søknaden din må du laste opp dokumentasjon på praksis, arbeidsattest eller tjenestebevis som viser stillingsprosent eller antall timer samt fra og eventuelt -til dato. Deltidsstillinger blir regnet om til heltid av opptakskontoret.

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Videre studier

Med fullført tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid kan du søke direkte opptak til de siste 60 studiepoengene på master i psykisk helsearbeid.

Kvalifikasjon/tittel

Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse, rus- og avhengighetsarbeid