Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
7

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

30. mai 2022.

Om studiet

Vil du lære mer om planlegging, organisering, gjennomføring og evaluering av prosjekter? Da er dette nettbaserte studiet i prosjektledelse noe for deg.

Om studiet

Studiet består av enkeltemnet Prosjektledelse, hvor prosjektorganisering i faser, initiering, kobling mot basisorganisasjon og kunnskaper om økonomi- og ressursstyring er vesentlige læringsmål.

Prosjekt som arbeidsform blir stadig mer utbredt. De fleste arbeidsplasser har oppgaver og utfordringer som løses i en prosjektkontekst. Det å etablere en intern kompetanse på prosjektarbeid er derfor viktig ved siden av f.eks. yrkes- og profesjonskompetanse.

Dette nettbaserte studietilbudet i prosjektledelse passer for deg som ønsker å få kunnskaper, ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse og styring av prosjekter i ulike type virksomheter, herunder planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter. 

Studiets oppbygging og innhold:

  • Initiering og design av prosjekter, herunder forstudie, forprosjekt, delprosjekt
  • Funksjoner og roller i et prosjekt
  • Interessentanalyse
  • Budsjettering, oppfølging og ressursstyring
  • Håndtering av usikkerhet og risiko
  • Prosjektstyringsverktøy
  • Læring og kompetanseoverføring i prosjekter
  • Kommunikasjon og konfliktløsning

Prosjektledelse passer for alle som ønsker å lede prosjekter eller som allerede gjør det. Studiet er et etter- og videreutdanningsstudie og det er tiltenkt søkere med arbeidserfaring. Det er imidlertid ikke noe krav til forkunnskap eller bakgrunn og kompetansen som studiet gir er etterspurt både i privat og offentlig sektor.

Opptaksinformasjon

Studiestart 16.02.22

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette emnet.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Velg studiet under "Betaling og oppdrag: Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap vår 2022" i søknadsweb.