Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Årsstudium
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

6. januar 2023.

Om studiet

Deltidsstudiet i personvern vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva personvern er, hvorfor personvern er viktig og hvilke prinsipper som ligger til grunn for personvernlovgivningen.

Dette deltidsstudiet i personvern har som mål å gi en grunnleggende forståelse for hva personvern er, hvorfor personvern er viktig og hvilke prinsipper som ligger til grunn for personvernlovgivningen.

Forståelse av disse prinsippene og de nærmere reglene som gjelder for behandling av personopplysninger vil bidra til at du etter endt studie kan spille en viktig rolle i virksomhetens etterlevelse av personvernlovgivningen. Ivaretakelse av personvernhensyn bidrar til å bygge tillit og kan kanskje til og med gi konkurransemessige fordeler.

Alle virksomheter har behov for personvernkompetanse innen både juridiske aspekter, internkontroll og informasjonssikkerhet. Alle disse temaene vil derfor bli behandlet i studiet. Studiet vil også se på hvordan man kan overholde kravene i personvernlovgivningen sett i forhold til andre lover og regler, blant annet adgangen til å iverksette kontrolltiltak på arbeidsplassen og markedsføring mot kunder. Flere virksomheter vil nå også bli pålagt å ha personvernombud, og kurset er skreddersydd for de som blir nye i denne viktige rollen.

Studiet passer for alle som ønsker å lære mer om personvern og ny lovgivning på området. Studiet er særlig egnet for personvernombud og andre med sentrale roller innen personvern, f.eks. daglig leder, informasjonssikkerhetsansvarlig, HR-leder, kundeansvarlige mv, som vil få ansvar til å ivareta personvernlovgivningen i virksomheten. Det er ikke noe krav om juridiske eller tekniske forkunnskaper.

Faglig innhold:

Studiet består av ett emne av 15 studiepoeng med disse hovedtemaene:

• Hva er personvern og hvorfor er det viktig
• Ny personopplysningslov
• Sentrale krav til behandling av personopplysninger
• Roller, ansvar og rettigheter
• Ansvarlighet og systematisk behandling
• Informasjonssikkerhet og risiko
• Personvern i arbeidslivet
• Andre relevante regler i ny personopplysningslov

Opptaksinformasjon

Søknadsportalen åpner 1. februar. Søknadsfrist 1. juni 2023.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Studiet ligger søkbart under «Betalings- og oppdragsstudier: Handelshøgskolen høst 2023»