Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Har du et mål om å øke din kompetanse knyttet til ledelse i kommunale og fylkeskommunale utdanningsinstitusjoner? Studiet er praksisorientert, tas på deltid og kan kombineres med jobb. 

Studiet er en praktisk og profesjonsrettet mastergradsutdanning som skal bidra til å sikre kvalifisert ledelse i kommunale og fylkeskommunale utdanningsinstitusjoner. Studiets primære formål er å kvalifisere studentene til å utnytte formelle ledelsesfunksjoner for å bygge kollektiv kapasitet i egen organisasjon med tanke på utfordringene i norsk barnehage og grunnopplæring. Studentene skal få grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i ledelse og drift av pedagogisk forbedringsarbeid i skoler og barnehager.

Studiet legger stor vekt på tett integrasjon av eget praksisfelt med teori og norsk og internasjonal empirisk forskning. Studiet har en evidensbasert og praksisrettet profil, der studentene blant annet skal bruke data fra egen organisasjon i oppgaveløsning.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er en lærerutdanning eller annen relevant fullført pedagogisk utdanning på minst 180 studiepoeng og minst tre års relevant yrkespraksis innen barnehage, grunnskole eller videregående opplæring. Man må også ha et nåværende ansettelsesforhold i en pedagogisk institusjon.

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon

Du må laste opp følgende i søknaden din:

- dokumentasjon på 3års relevant yrkespraksis i utdanningssektoren. Det må dokumenteres med attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

Om det ikke fremgår av attest/ tjenestebevis må du også dokumentere at du er ansatt i en pedagogisk institusjon

Opptaksordningen

Høsten 2022 vil det tas opp studenter til første studieår.

Høsten 2023 tas det kun opp søkere som har fullført Nasjonal Rektorutdanning, Styrerutdanning eller PPT-lederutdanning. Dette vil innpasses i første studieår, og erstatter de to emnene Styring og organisasjonsbygging (15 sp) og Ledelse for læring (15 sp).

Videre studier

Studenter som fullfører Master i utdanningsledelse vil være kvalifisert til å søke opptak på avdelingens doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag eller eventuelt andre institusjoners doktorgradsprogrammer i utdanningsvitenskap.  

Utveksling

Det legges opp til et samarbeid med Aalborg universitet og Århus universitet om både forsknings- og utviklingsprosjekter og utdanningstilbud.

Kvalifikasjon/tittel

Master i utdanningsledelse

Alle utdanninger innen