Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

17. november 2023.

Om studiet

Hvordan henger trening, helse og prestasjonsevne sammen? Studiet gir deg innsikt i hvordan kroppen påvirkes av fysisk aktivitet, og lar deg ta del i forskning i et ledende fagmiljø.

Studiet tar for seg hvordan trening påvirker menneskekroppen, og skal fremme teoretisk og praktisk kunnskap om trening som prestasjons- og helsefremmende middel.

Det legges særlig vekt på hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet påvirker fysisk prestasjonsevne og helse gjennom endringer på fysiologisk og cellebiologisk nivå.

Utdanningen kvalifiserer studentene til et bredt spekter av arbeidsoppgaver, for eksempel teoretisk arbeid innen forsknings-, utviklings- og undervisningssektoren eller tilrettelegging av praktisk arbeid innen idretts- og helse/rehabiliteringssektoren.

Som student vil du bli inkludert i et levende og ledende fagmiljø. Du vil ta del i alle stadier av et forskningsarbeid, fra planlegging av metode, til ulike typer laboratoriearbeid, til analyse og presentasjon av data. Dette vil gi deg et høyt faglig kunnskaps- og refleksjonsnivå, samt grunnleggende forskningskompetanse.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskravet er: Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng

innen ett av disse idrettsvitenskapelige fagområdene: helse og treningsfysiologi, fysisk aktivitet og helse, idrettsbiologi, bevegelsesvitenskap, ernæringsfysiologi, fysiologi, fysioterapi eller tilsvarende.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om poengberegning

Videre studier

Masterstudiet danner grunnlag for opptak ved fakultetets ph.d.-program HELVEL og andre ph.d.-program innen blant annet idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og fysiologisk og medisinsk relaterte studier ved Universitet i Oslo.

Utveksling

Fagmiljøet rundt mastergradsprogrammet er i stor grad orientert mot det internasjonale samfunnet og forskningsmiljøer. Tilgang på internasjonale samarbeidspartnere og impulser vil sikre studentene rom og mulighet for utvikling av en bred vitenskapelig horisont og forståelse, og samtidig utvikle bevisstheten omkring vitenskapens internasjonale egenart.

Studiet tilbyr gjensidig studentutveksling med Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet, Danmark. Det arbeides med lignende avtaler med andre universiteter og høgskoler.

Kvalifikasjon/tittel

Master i treningsfysiologi

Alle utdanninger innen