Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Master, 2 år
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Dette er en praksis- og profesjonsorientert master som tar for seg muligheter og utfordringer knyttet til det økende mangfoldet i dagens barnehage og skole. Studiet tilbys både på heltid og deltid.

Master i tilpasset opplæring er en faglig utfordrende masterutdanning for deg som ønsker å fordype deg i pedagogiske og didaktiske spørsmål knyttet til tilpasset opplæring i et mangfoldig samfunn. Utdanningen er praksisnær og relevant for pedagogisk og didaktisk arbeid i barnehage og skole, samtidig som den gir deg en faglig tyngde og teoretisk forankring som etterspørres i dagens og morgendagens mangfoldige samfunn.

Tilpasset opplæring studeres fra ulike synsvinkler og på ulike nivåer, og de gjennomgående perspektivene viser til at tilpasningen må skje i et kulturelt mangfoldig og inkluderende miljø.

Engasjerte studenter
Flere av studentene på Master i tilpasset opplæring har markert seg i debatten om «en inkluderende skole/en inkluderende barnehage». Under her finner dere flere eksempler på studentenes stemme i det offentlige rommet:

Solveig Graue: "Det er forskjellsbehandling at ikke barnehagelærere kan søke om støtte til samme masterstudium på lik linje med lærere" (Utdanningsnytt september 2019)

Karoline Viken: "Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Nordahl-rapporten" (Utdanningsnytt april 2019)

Hege Alnæs: "Hijab mot kulda" (Dagbladet april 2018)

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er en bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med en faglig fordypning på minst 80 studiepoeng i pedagogikk eller spesialpedagogikk. En fullført minimum 3-årig lærerutdanning gir også grunnlag for opptak. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kan inngå som 60 av de 80 studiepoengene i pedagogikk.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

I søknadsweb er deltid og heltid presentert som hvert sitt søknadsalternativ. Velg det du ønsker å søke på.

Videre studier

Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram.  Les mer om vårt doktorgradsprogram innen Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Utveksling

Internasjonal erfaring og kompetanse er både veldig spennende og gir i tillegg fordeler i arbeidsmarkedet.

Du kan ha et utenlandsopphold på inntil 4 uker, som inkluderer et feltarbeid i første og/eller tredje semester.

Hvorfor reise på utveksling? Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Master i tilpasset opplæring

Alle utdanninger innen