Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Master, 2 år
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. april 2024.

Om studiet

Pedagogikk er faget for deg som ønsker å studere og forske på læring, kunnskapsutvikling, formidlingsoppgaver og kompetansehevingstiltak. Denne masteren er samlingsbasert.

Studiet gir innsikt og øving i vitenskapelig tenkning og i pedagogisk forskning. Du får anledning til å spesialisere deg innenfor ulike emner og forskningsområder i faget. Det kan eksempelvis være emner av teoretisk karakter innenfor pedagogisk filosofi og idéhistorie, eller emner knyttet til områder som skoleforskning, didaktikk og teknologi, barn og unges oppvekst og sosialisering, eller voksnes læring. Underveis i studiet arbeider dere med problemorienterte oppgaver innenfor de ulike emnene. Hvert av emnene avsluttes med en eksamen.

Aldri før har kunnskap vært viktigere for samfunnsutviklingen. I kunnskapssamfunnet er det stort behov for personer som har innsikt i hvordan kunnskap blir til, hvordan den formidles, hvilken betydning den kan ha og hvordan bruken av den kan vurderes og kritiseres. Pedagogikk er faget for deg som ønsker å studere disse prosessene og kan tenke deg å arbeide med læring, kunnskapsutvikling, formidlingsoppgaver og kompetansehevingstiltak.

Studiet passer for deg som allerede har en bachelor i pedagogikk eller spesialpedagogikk, lærerutdanning eller førskolelærerutdanning/ barnehagelærerutdanning. Studiet er også egnet for deg som har en bachelor innen psykologi, som barnevernspedagog, sosionom, sykepleier eller vernepleier, med nødvendig tilleggsutdanning i pedagogikk.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen pedagogikk.

Fullført minimum 3-årig lærerutdanning gir også grunnlag for opptak.

Bachelor i barnevern, sosialt arbeid, vernepleie eller psykologi sammen med minst 30 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk i tillegg gir også grunnlag for opptak.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Heltid eller deltid velges etter opptak.

Les mer om søknad og opptak

Videre studier

Masterstudiet gir innsikt i vitenskapelig tenkning og metode, og kan kvalifisere for videre forskerutdanning.

Utveksling

Internasjonal erfaring og kompetanse er viktig, spennende og gir i tillegg fordeler i arbeidsmarkedet.

Studiemodellen legger ikke opp til ordinær utveksling, men datainnsamling eller feltarbeid for masteroppgaven kan organiseres i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Master i pedagogikk

Alle utdanninger innen