Fakta

Sted:
Rena
Studietype:
Master, 2 år
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

6. januar 2023.

Om studiet

Synes du markedsføringsledelse og verdiskaping er spennende? Dette masterstudiet vil gi deg dybdekunnskap om strategisk ledelse, markedsføring og økonomistyring. Du kan ta masteren på heltid eller deltid ved siden av jobb.

Masterstudiet er delt inn i ledelsesemner som fokuserer på markedsføringsledelse i et tjenesteperspektiv som spesialiseringsområde, og økonomiemner som fokuserer på økonomistyring. Med utgangspunkt i disse to fagområdene vil du få en solid plattform innen økonomi og ledelse.

Studiet tar utgangspunkt i at virksomheter stadig står overfor to sentrale faktorer relatert til ytre og indre effektivitet; «å gjøre de riktige tingene», og «å gjøre tingene riktig». For å oppnå en balanse mellom disse må virksomheter kontinuerlig forbedre prosesser eller differensiere tjenester for å øke konkurranseevnen.

Gjennom dette masterstudiet vil du få spesialkompetanse i markedsføringsledelse og verdiskapning. I tillegg vil du lære hvordan virksomheter kan øke konkurransekraften gjennom å skape gode opplevelser for eksisterende kunder, tiltrekke seg nye kunder og samtidig skape vekst og verdier for aksjonærene, og gi et bidrag tilbake til samfunnet.

Studiet er for deg med økonomi bakgrunn, men også for deg som har en annen grunnutdanning innen markedsføring, markedskommunikasjon, public relations (PR) og digital markedsføring.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er en bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen økonomi og administrasjon hvor fagområdene bedriftsøkonomisk analyse, organisasjonsteori, markedsføring, strategi, samfunnsøkonomi og samfunnsvitenskapelig metode inngår.

Det faglige minstekravet for opptak er karakteren C, av vektet gjennomsnittskarakter.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Studiet går både på heltid og deltid.
De to variantene er presentert som hvert sitt søknadsalternativ i søknadsweb.

Heltid har søknadsnummer 2465

Deltid har søknadsnummer 2466

Videre studier

Studiet gir opptaksgrunnlag til Ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) ved Høgskolen i Innlandet.

Du vil også kunne søke opptak til phd-utdanning innenfor bedriftsøkonomi med profil markedsføringsledelse. Opptak til et phd-studium avgjøres av den enkelte institusjonen som gir phd-utdanning.

Utveksling

Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Heltidsstudenter kan ta ett semester som utvekslingsstudent, enten i 2. eller 3. semester. Det vil også være mulig å ta ett enkelt valgemne som utvekslingsstudent i form av sommerkurs.

Deltidsstudenter kan ta ett enkelt emne ved en institusjon som har sommerkurs eller ved at studenten tar ett eller flere masteremner med samlingsbasert undervisning ved Handelshögskolan ved Karlstads universitet. Det vil også være mulig å ta et helt semester i utlandet for deltidsstudenter, men det kan da være hensiktsmessig å studere på heltid mens man er på utveksling.

Emner ved utenlandsk institusjon må velges slik at studiets overordnede læringsutbytte nås. Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet, må få det planlagte oppholdet godkjent på forhånd.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse