Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

Hvordan påvirkes mennesker av bygde og naturlige omgivelser? Hvordan spiller menneskelig atferd inn på natur og klima? Hvordan kan vi anvende kunnskap fra psykologi til å skape bærekraftige løsninger både innen design av bygninger, naturomgivelser og miljøvennlig atferd? Dette masterstudiet er det eneste av sitt slag i Norden, og gir kompetanse og kunnskap om hvordan mennesker interagerer med omgivelsene.

Master i miljøpsykologi er for deg som vil jobbe med miljøspørsmål, helsefremmende tiltak, produktivitet og livskvalitet innen næringsliv og offentlig virksomhet. Studiet gir deg fordypning i samspill mellom mennesker og omgivelser, og fokuserer spesielt på hvordan fysiske omgivelser virker inn på menneskers adferd og mentale prosesser, og betydningen av natur og arkitektur. Videre fokuserer studiet på hvordan mennesker påvirker sitt miljø og klima, og hvordan vi kan fremme miljøvennlig adferd.

Utdanningen representerer en ny type psykologisk ekspertkunnskap og dekker et område innen sosial- og miljømessig bærekraft, der det i framtida vil være behov for psykologisk ekspertise. Sentralt i masterstudiet er ulike aspekter ved arbeidshelse og universell utforming. Du studerer utforming av miljøer hvor mennesker ferdes, og hvilken påvirkning dette har på mennesket. Særlig vektlegges kompetanse på samspill mellom mennesket og omgivelser/miljø innenfor et bredt spekter av arbeids- og livsområder.

Gjennom studiet vil du lære praktiske metoder og verktøy, og du vil få trening i rollen som forsker/konsulent i prosjekter for eksterne oppdragsgivere.

Studiet for deg med psykologibakgrunn

Master i miljøpsykologi passer spesielt godt for deg med psykologibakgrunn, og som jobber eller tar sikte på å jobbe med miljøspørsmål, omgivelser som fremmer helse, livskvalitet og produktivitet innen næringsliv og offentlig virksomhet. Du vil få en ny type framtidsrettet handlingskompetanse og ekspertise med høy relevans for arbeidsmarkedet, både innenfor offentlig og privat sektor.

Denne masteren i psykologi gjennomføres på heltid.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Det gjøres løpende opptak av kvalifiserte søkere til antall studieplasser er fylt opp.

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen psykologi.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre

Les mer om søknad og opptak

Videre studier

Mastergraden vil kvalifisere til opptak til doktorgradsstudier, både i Norge og utlandet.

Utveksling

Du kan søke om å få reise på utveksling i ditt 2. semester. Vær obs på at dette semesteret har obligatoriske emner. Derfor må lignende emner bli tatt ved destinasjonen i utlandet for at de skal bli godkjent ved HINN som en del av mastergraden.

Kontakt internasjonalt kontor for å høre mer om dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Master i miljøpsykologi

Alle utdanninger innen