Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

6. januar 2023.

Om studiet

På hvilken måte påvirkes vi av våre omgivelser, og hvordan påvirker mennesker natur og klima? Masterstudiet er det eneste av sitt slag i Norden, og retter oppmerksomheten mot samspillet mellom miljø og mennesker.

Master i miljøpsykologi er for deg som vil jobbe med miljøspørsmål, helsefremmende tiltak, produktivitet og livskvalitet innen næringsliv og offentlig virksomhet. Studiet gir deg fordypning i samspill mellom mennesker og omgivelser, og fokuserer spesielt på hvordan fysiske omgivelser virker inn på menneskers adferd og mentale prosesser, og betydningen av natur og arkitektur. Videre fokuserer studiet på hvordan mennesker påvirker sitt miljø og klima, og hvordan vi kan fremme miljøvennlig adferd.

Utdanningen representerer en ny type psykologisk ekspertkunnskap og dekker et område innen sosial- og miljømessig bærekraft, der det i framtida vil være behov for psykologisk ekspertise. Sentralt i masterstudiet er ulike aspekter ved arbeidshelse og universell utforming. Du studerer utforming av miljøer hvor mennesker ferdes, og hvilken påvirkning dette har på mennesket. Særlig vektlegges kompetanse på samspill mellom mennesket og omgivelser/miljø innenfor et bredt spekter av arbeids- og livsområder.

Gjennom studiet vil du lære praktiske metoder og verktøy, og du vil få trening i rollen som forsker/konsulent i prosjekter for eksterne oppdragsgivere.

Studiet for deg med psykologibakgrunn

Master i miljøpsykologi passer spesielt godt for deg med psykologibakgrunn, og som jobber eller tar sikte på å jobbe med miljøspørsmål, omgivelser som fremmer helse, livskvalitet og produktivitet innen næringsliv og offentlig virksomhet. Du vil få en ny type framtidsrettet handlingskompetanse og ekspertise med høy relevans for arbeidsmarkedet, både innenfor offentlig og privat sektor.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning med minst 80 studiepoeng innen psykologi.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Videre studier

Mastergraden vil kvalifisere til opptak til doktorgradsstudier, både i Norge og utlandet.

Utveksling

I 2. semester kan du reise på utveksling til en av våre partnerinstitusjoner rundt om i verden, eksempelvis Hawaii eller Japan.

Reiser du til en av våre europeiske partneruniversiteter kan du få et ekstra Erasmus+ stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen. Om du må betale skolepenger i utlandet blir det dekket av Lånekassen (delvis som stipend/lån).

Se dine muligheter i vårt destinasjonssøk.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Master i miljøpsykologi

Alle utdanninger innen