Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

6. januar 2023.

Om studiet

Vil du bli en dyktig karriereveileder? Dette studiet passer perfekt for deg som vil videreutvikle din praktiske og teoretiske innsikt i karriereveiledningsfeltet.

God karriereveiledning har stor betydning for den enkelte, men også for samfunn og arbeidsliv. Denne utdanningen har som mål å legge til rette for at du kan utvikle deg videre i ditt arbeid med karriereveiledning for enkeltpersoner, grupper, organisasjoner og samfunn.

Nasjonalt er det et mål å øke tilgangen til karriereveiledningstjenester, styrke kvaliteten i karriereveiledningen og bidra til likeverdige tilbud for unge og voksne i alle livsfaser.

Masterutdanningen er et tiltak for å styrke og profesjonalisere karriereveiledningen som tilbys på tvers av sektorer og retter oppmerksomheten mot behovet for helhetlige karriereveiledningstilbud i et livslangt perspektiv, og tilbys både som en erfaringsbasert breddemaster og dybdemaster.

Studiet knytter sammen studentenes erfaringer med prosesser og arbeidsmåter i karriereveiledning, karriereteoretiske perspektiver og karriereforskning på individ- og samfunnsnivå. Studentenes erfaringer med å utøve, forvalte og/eller å utforme karriereveiledning er utgangspunkt for læreprosesser.

Gjennom læreprosessene videreutvikler studentene sin forståelse av karriereveiledning ved å tilegne seg begreper, teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap. Utdanningen utfordrer studentene til å prøve ut sin forståelse i praksis for å videreutvikle sin kompetanse.

Utdanningen har en læringsfilosofi som forstår kunnskap som sosialt konstruert i kommunikasjon og samhandling i praksisfellesskaper. Samarbeidende læringsformer har derfor en sentral plass.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskrav breddemaster (studiekode 3400)

Opptakskravet er en bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning og minst to års relevant yrkespraksis innen veiledning og/eller relasjonsarbeid.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Opptakskrav dybdemaster (studiekode 3401)

Bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning innen profesjonsutdanninger innen helse- og sosialfag eller pedagogiske fag. Andre bachelorgrader med en fordypning innen samfunnsfaglige emner slik som pedagogikk, psykologi, veilednings- og kommunikasjonsteori godkjennes også.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Søk riktig

Dokumentasjon til breddemaster

Du må laste opp attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer for å dokumentere to års relevant yrkespraksis. Deltidsstillinger regnes om til heltid av oss.

I søknadsweb er de to fordypningene presentert som hvert sitt søknadsalternativ

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling i femte semester. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Emnevalg ved utenlandsk institusjon må oppfylle kravene i studieplanen, og godkjennes på forhånd av Høgskolen i Innlandet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Master i karriereveiledning