Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Vil du videreutvikle din forståelse av karriereveiledning? Da passer denne fleksible mastergraden perfekt for deg. 

Utdanningen har som mål å utvikle studentens personlige kompetanse til å håndtere utfordringer i yrket i sitt i arbeid med personer, grupper, organisasjoner og samfunn basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap i karriereveiledning.

Studiet er erfaringsbasert og yrkesrelatert. Det innebærer at studentenes erfaringer med å utøve, forvalte og/eller å utforme karriereveiledning er et utgangspunkt for læreprosesser. Gjennom læreprosessene videreutvikler studentene sin forståelse av karriereveiledning ved å tilegne seg begreper, teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap. Utdanningen utfordrer studentene til å prøve ut sin forståelse i praksis for å videreutvikle sin kompetanse. 

Utdanningen har en læringsfilosofi som forstår kunnskap som sosialt konstruert i kommunikasjon og samhandling i praksisfellesskaper. Samarbeidende læringsformer har derfor en sentral plass. Mastergraden forutsetter at du som student har erfaringer fra ulike funksjoner og posisjoner som til sammen utgjør en rik kilde til læring.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskrav breddemaster (studiekode 3400)

Opptakskravet er en bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning og minst to års relevant yrkespraksis innen veiledning og/eller relasjonsarbeid.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre

Opptakskrav dybdemaster (studiekode 3401)

Bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning innen profesjonsutdanninger innen helse- og sosialfag eller pedagogiske fag. Andre bachelorgrader med en fordypning innen samfunnsfaglige emner slik som pedagogikk, psykologi, veilednings- og kommunikasjonsteori godkjennes også.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Søk riktig

Dokumentasjon til breddemaster

Du må laste opp attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer for å dokumentere to års relevant yrkespraksis. Deltidsstillinger regnes om til heltid av oss.

I søknadsweb er de to fordypningene presentert som hvert sitt søknadsalternativ

Kvalifikasjon/tittel

Master i karriereveiledning