Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Hvordan kan vi forbedre folkehelsen? Det lærer du mer om på dette tverrfaglige studiet, der oppmerksomheten rettes mot endring av livsstilsvaner og påvirkningsfaktorer for helse. 

Dette tverrfaglige studiet er utformet for å imøtekomme et økende behov for kompetanse innen helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot befolkningens behov og ønsker for bedre helse. Målet er å utvikle studentene til, gjennom kritisk tenkning og aktiv deltakelse, å få forståelse for påvirkningsfaktorer for helse, og hvilke muligheter og utfordringer som finnes knyttet til å fremme og ivareta befolkningens helse.

Å forbedre folkehelsen og redusere sosiale ulikheter med bakgrunn i helse står sentralt blant politiske ledere og andre samfunnsaktører verden over. Folkehelse som fagfelt er opptatt av å ivareta og fremme helse, samt forebygge sykdom og lidelse gjennom organisert innsats fra samfunnets side. Dette har fått økt oppmerksomhet og betydning blant en rekke ulike aktører innenfor mange fagfelt. 

Studentene vil etter endt utdanning ha tilegnet seg allsidig og teoretisk kunnskap om folkehelse, som de kan benytte til å påvirke utvikling av politikk, programmer og tiltak på en kunnskapsbasert måte.

Dette studiet kan også tas på deltid over tre år. Studenter som ønsker deltidsløsningen søker på heltidstilbudet, og får en individuell tilpasning av utdanningsplanen etter studiestart.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er en bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen helse-, idretts- eller pedagogiske fag.

Les mer om søknad og opptak

Videre studier

Studiet vil kunne kvalifisere for opptak til PhD-studier ved norske eller internasjonale utdanningsinstitusjoner.

Utveksling

Andre semester er lagt opp med mulighet for utenlandsopphold. Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet har avtaler med flere institusjoner som har tilbud innen folkehelse, blant annet University of Chester. Utveksling til andre institusjoner kan også være aktuelt.

Alle utenlandsopphold må godkjennes av Høgskolen i Innlandet på forhånd.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden.

Kvalifikasjon/tittel

Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner

Alle utdanninger innen