Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

Helserett er et videreutdanningstilbud som er rettet mot personell som arbeider innen ulike deler av helse- og omsorgstjenesten. Studiet tar sikte på å gi grunnleggende kunnskap om rettsregler som gjelder innen sentrale deler av helseretten.

Studiet legger til grunn både et forvaltningsperspektiv, et utøver- og profesjonsperspektiv og et pasient og brukerrettighetsperspektiv. Studentene skal tilegne seg kunnskap om juridisk metode på helserettens område, som grunnlag for å forstå rettsreglenes innhold. Studiet tar sikte på å gi kunnskap om ansvar, rettigheter og plikter for de ulike aktørene innen helse- og omsorgstjenesten.

Studiet er bygd opp av tre temaer:

Tema 1: Forvaltning og metode
Tema 2: Helsepersonellrett
Tema 3: Pasienter og brukeres rettsstilling

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning innen helse- og sosialfag.

For søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang gjøres det en individuell vurdering.

Les mer om søknad og opptak

Kvalifikasjon/tittel

Helserett

Alle utdanninger innen