Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Lavere nivå
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

30. mai 2022.

Om studiet

Er du opptatt av miljøproblemer og globalisering? Studiet i bærekraftig samfunn gir deg kunnskap om samspillet mellom mennesker, samfunn og natur. 

Studiet omhandler samspillet mellom menneske, samfunn og natur, og gir en filosofisk og pedagogisk innføring i miljøproblemer vi står ovenfor, årsaker og mulige løsninger, både lokalt og globalt. Studiet tar opp temaer som:

  • Er verden er i krise?
  • Naturbegrepets historie og filosofi
  • Vitenskap, biologi og økologi
  • Etikk og økofilosofi
  • Bærekraftig utvikling knyttet til økonomi, økologi, teknologisk utvikling, lovgivning og internasjonal politikk
  • Norsk miljøpolitikk, samfunn og forvaltning
  • Norsk utdanningspolitikk, transformativ læring, globalisering og dannelse

Opptaksinformasjon

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak