Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 52.00 (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 209061

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

Vil du få kompetanse i å gi helsehjelp og arbeide med helsefremming? Da kan deltidsstudier innen vernepleie være noe for deg.

Fullført grad sikrer deg en helse- og sosialfaglig utdanning og autorisasjon som helsepersonell. Deltidsstudiet utdanner brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som opparbeider seg praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sosiale funksjonsvansker.

I løpet av studietiden vil du skaffe deg kompetanse innenfor funksjonshemming, miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, helsefremming og helsehjelp for mennesker med sammensatte behov og utviklingshemming.

Deltidsstudiet i vernepleie er inndelt i sju teoriemner og tre praksisperioder, som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølgen de fremkommer i studieplanen.

Studiet er utviklet med tanke på blant annet studenter som ikke så lett kan være fysisk til stede på studiestedet og ha fremdrift som en fulltidsstudent. Det gjør det mulig for studentene å kombinere studiet med for eksempel omsorgsoppgaver eller deltidsjobb.

Utdanningen er et deltidsstudium over fire år. Det vil si at hvert år på dette studiet har en arbeidsbelastning som tilsvarer 75 prosent av fulltid. Fulltids studiebelastning regnes som 1600 timer per år. Det innebærer at studentene på deltidsstudiet må være forberedt på at studiet til tider vil kreve en innsats på 25 til 30 timer per uke. Erfaringsmessig er det vanskelig å forene dette studiet med hel stilling i arbeidslivet.

Studiet krever selvdisiplin og evne til organisere dagene slik at det blir tid til å studere. Relevant yrkespraksis vil være nyttig i studiet.

Praksisperiodene er på til sammen tretti uker. Praksis er en sentral læringsarena, og kontakt med brukere og erfarne yrkesutøvere er viktig for studentenes læring av teori, ferdigheter og generelle kompetanse.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskrav:

generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

Relevant og særlig relevant arbeidserfaring for dette studieprogrammet:

- Helse-, omsorg-, oppvekst-, eller sosialsektoren

Du må dokumentere minst 5 års relevant praksis, hvorav inntil 2 år kan dekkes av relevant utdanning og 1 år kan dekkes av enten omsorg for egne barn, førstegangstjeneste eller relevant frivillig arbeid.

Øvrig praksis må være lønnet, relevant arbeid.

Eksempler på relevant arbeidserfaring er praktisk arbeid innenfor et eller flere av følgende områder: barnehage, skole, SFO, barnevern eller ungdomsinstitusjon, avlastningsbolig, vekstbedrift, omsorgsbolig, sykehjem, bofelleskap.

Relevant utdanning: barne- og ungdomsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, ambulansesjåfør og legesekretær.

Absolutt krav:

Matematikk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt skjema for tuberkulose- og MRSA-testing.

Attester

Du får informasjon om hvilke attester som kreves når du får svar på søknaden din.

Les om attester og erklæringer her

Poenggrense 2022

Ordinær kvote: 51,6
Kvote for førstegangsvitnemål: 34,8
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Vernepleiere kan bygge på utdanningen med master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier eller master i karriereveiledning.

Studiet kvalifiserer for å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Utveksling

Som bachelorstudent i vernepleie har du muligheten til å reise på utveksling/praksis i utlandet. Fordypningsoppgaven kan skrives i utlandet etter nærmere avtale.

For mer informasjon om tilgjengelige destinasjoner, kontakt studieprogramansvarlig. Destinasjonene kan variere fra år til år.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i vernepleie, deltid

Alle utdanninger innen