Fakta

Sted:
Desentralisert - Kongsvinger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 209389

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. april 2024.

Om studiet

Bli en økonom som kan hjelpe organisasjoner mot en mer bærekraftig fremtid. Studiet kvalifiserer deg til å jobbe innen økonomi og administrasjon, med særskilt kompetanse innen bærekraft og samfunnsansvar.

Bachelor i bærekraftsøkonomi er et studium som vil gi deg bred økonomisk og administrativ kunnskap, kombinert med spesialisert kompetanse innen bærekraft.

Både det private næringslivet og offentlig sektor har et stort ansvar for å bidra til at vi når FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav og klare forventninger om at virksomheter tar samfunnsansvar. Bærekraft og næringsliv går nå hånd i hånd, og kunnskap om bærekraft er svært relevant og etterspurt i arbeidsmarkedet. Det sikrer lønnsomhet og innovasjon i virksomhetene, samtidig som det er en del av løsningen på bærekraftsutfordringene. For å kunne bidra til mer bærekraftige virksomheter er bærekraftige forretningsmodeller avgjørende.

Mange av emnene er utviklet spesielt for dette studiet slik at du får en spesialisert kompetanse innen bærekraft.

Bachelor i bærekraftsøkonomi er relevant både for førstegangsstuderende uten tidligere erfaring med høyere utdanning, og personer med annen utdannings- eller yrkesbakgrunn som ønsker en mer økonomisk og administrativ utdanning, med bærekraft i fokus.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på masternivå. Ved Høgskolen i Innlandet gir studiet opptaksgrunnlag til masterprogram:

Kombinasjonen av Bachelor i bærekraftsøkonomi og Master i økonomi og ledelse kvalifiserer til tittelen siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær oppmerksom på ulike utdanningsinstitusjoner kan stilles spesifikke krav til emnekombinasjoner og karakterer ved opptak til masterutdanning.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling i fjerde semester.

Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Emnevalg ved utenlandsk institusjon må oppfylle kravene i studieplanen, og godkjennes på forhånd av Høgskolen i Innlandet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i bærekraftsøkonomi

Alle utdanninger innen