Fakta

Sted:
Desentralisert - Kongsvinger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 209389

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Bli en økonom som kan hjelpe organisasjoner mot en mer bærekraftig fremtid. Studiet kvalifiserer deg til å jobbe innen økonomiske og administrative områder, med særskilt kompetanse innen bærekraft og samfunnsansvar.

Bachelor i bærekraftsøkonomi er et helt nytt studium som vil gi deg bred økonomisk og administrativ kunnskap, kombinert med spesialisert kompetanse innen bærekraft.

Både det private næringslivet og offentlig sektor har et stort ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav og klare forventninger om at virksomheter tar samfunnsansvar. Bærekraft og næringsliv går nå hånd i hånd, og kunnskap om bærekraft svært relevant og etterspurt i arbeidsmarkedet. Det sikrer lønnsomhet og innovasjon i virksomhetenes drift, samtidig som det er en del av løsningen på bærekraftsutfordringene.

For å kunne bidra til mer bærekraftige virksomheter er bærekraftige forretningsmodeller avgjørende, noe som gjør studiet svært attraktivt. Mange av emnene er utviklet spesielt for dette studiet slik at du får en spesialisert kompetanse innen bærekraft. 

Bachelor i bærekraftsøkonomi er relevant både for førstegangsstuderende uten tidligere erfaring med høyere utdanning, og personer med annen utdannings- eller yrkesbakgrunn som ønsker en mer økonomisk og administrativ utdanning, med fokus på bærekraft. 

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 35,1
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Fullført studiet kvalifiserer for opptak til flere ulike studier på mastergradsnivå. Ved Høgskolen i Innlandet er du kvalifisert til å søke opptak til:

Du kan også søke opptak til andre norske og utenlandske høgskoler og universiteter.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling 4.semester.
Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Emnevalg ved utenlandsk institusjon må oppfylle kravene i studieplanen, og godkjennes på forhånd av Høgskolen i Innlandet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i bærekraftsøkonomi

Alle utdanninger innen