Årsstudium i økologisk landbruk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Om studiet

  • Du ønsker kunnskap om et miljøvennlig og bærekraftig
    jordbruk
  • Du vil bidra til fremtidens matvareproduksjon
  • Du kan kombinere studiet med arbeid eller andre studier

Studiets oppbygging

Stortinget har vedtatt en målsetting om at 15% av norsk
landbruk skal drives økologisk innen 2020. En slik stor
endring av norsk landbruk krever en økning av antall personer
med høyere utdanning innen økologisk landbruk.

Årsstudium i økologisk landbruk gir deg kunnskap om hvordan
matvarer av høy kvalitet kan produseres ved bruk av fornybare
ressurser, og med tanke på at jordas fruktbarhet skal sikres
på lang sikt. Du lærer om et husdyrhold som ivaretar dyrenes
egenart og naturlig adferd.

Studiet går på deltid over to år med fire samlingsdager per
semester på Blæstad, i
tillegg til
nettundervisning. Under samlingene er det utferder og
praktiske oppgaver i tillegg til teoriundervisning.

Karrieremuligheter

Du får kunnskap som vil være nyttig i en jobb innen
veiledning, forvaltning, handel med jordbruksprodukter og
innsatsvarer, eller primærproduksjon hvor økologisk landbruk
og økologiske varer er en viktig del.

Tilbys ved:

  • Blæstad

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2018

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

70

Søknadskode (SO)

209409

Lignende utdanninger