Årsstudium i økologisk landbruk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Om studiet

  • Du ønsker kunnskap om et miljøvennlig og bærekraftig jordbruk
  • Du vil bidra til fremtidens matvareproduksjon
  • Du kan kombinere studiet med arbeid eller andre studier

Studiets oppbygging

Stortinget har vedtatt en målsetting om at 15% av norsk landbruk skal drives økologisk innen 2020. En slik stor endring av norsk landbruk krever en økning av antall personer med høyere utdanning innen økologisk landbruk.

Årsstudium i økologisk landbruk gir deg kunnskap om hvordan matvarer av høy kvalitet kan produseres ved bruk av fornybare ressurser, og med tanke på at jordas fruktbarhet skal sikres på lang sikt. Du lærer om et husdyrhold som ivaretar dyrenes egenart og naturlig adferd.

Studiet går på deltid over to år med fire samlingsdager per semester på Blæstad, i tillegg til nettundervisning. Under samlingene er det utferder og praktiske oppgaver i tillegg til teoriundervisning.

Karrieremuligheter

Du får kunnskap som vil være nyttig i en jobb innen veiledning, forvaltning, handel med jordbruksprodukter og innsatsvarer, eller primærproduksjon hvor økologisk landbruk og økologiske varer er en viktig del.

Tilbys ved:

  • Elverum

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2017

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

70

Søknadskode (SO)

209409

Lignende utdanninger