Fakta

Sted:
Blæstad
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • 49.10 (ordinær)
Studieplasser: 70
Søknadskode (SO): 209409

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Vil du lære om økologisk jordbruk, husdyr, jord, markedshage og regenerative metoder passer dette årsstudiet for deg. Studiet er heldigitalt, slik at du kan studere når og hvor du vil.

Økologisk landbruk har som mål å produsere mat etter naturens egne metoder. Fagfeltet er i betydelig utvikling for både gårdsnivå og markedshage. Regenerative metoder, klimahensyn og kosthold er viktige faktorer for utviklingen.

Det er et stort behov for personer med høyere utdanning innen økologisk landbruk. Årsstudium i økologisk landbruk gir deg kunnskap om jord, planter, husdyr, maskiner og redskap, det fascinerende samspillet mellom alt dette, og hvordan man legger til rette for og utøver økologisk landbruk på både store og små driftsenheter.

Studiet er nettbasert og tilbys som et deltidsstudium over to år. Det er mulig å ta studiet på et år for de som ønsker det. Læringen gjøres gjennom litteratur, filmer, digitale gruppemøter og studentaktive undervisningsformer som case-studier, individuelle oppgaver og problembasert læring.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 44,3
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i økologisk landbruk

Alle utdanninger innen