Fakta

Sted:
Blæstad
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • 45.90 (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 209733

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Ønsker du en fleksibel utdanning innen bærekraftig jordbruk? Da vil dette nettbaserte studiet være noe for deg.

Årsstudium i jordbruk gir deg en god innføring i norsk jordbruk. Studiet består av emnene naturgrunnlaget, innføring i landbruk, rapport og analyse, landbruk, miljø og samfunn, planter og produksjon og landbruksmaskiner.

Studiet kombinerer teoretisk og praktisk kunnskap og inkluderer både forelesningsvideoer, digitale felt- og laboratorieøvelser, digitale utferder, og problemløsningsoppgaver.

Undervisningen er 100% nettbasert og passer for deg som ønsker å kombinere utdanning med jobb, og for deg som ikke har mulighet til å møte fysisk på et campus. Studiet kan inngå som første år i bachelorgradsstudiet i agronomi eller landbruksteknikk ved Høgskolen i Innlandet.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Videre studier

Etter årsstudium i jordbruk, kan du søke deg videre på en bachelor i agronomi eller landbruksteknikk ved Høgskolen i Innlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i jordbruk - nettbasert

Alle utdanninger innen