Fakta

Sted:
Blæstad
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 50
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 209733

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Ønsker du en fleksibel utdanning innen bærekraftig jordbruk? Da vil dette nettbaserte studiet være noe for deg.

Årsstudium i jordbruk gir deg en god innføring i norsk jordbruk. Studiet består av emnene naturgrunnlaget, innføring i landbruk, rapport og analyse, landbruk, miljø og samfunn, planter og produksjon og landbruksmaskiner.

Studiet kombinerer teoretisk og praktisk kunnskap og inkluderer både forelesningsvideoer, digitale felt- og laboratorieøvelser, digitale utferder, og problemløsningsoppgaver.

Undervisningen er 100% nettbasert og passer for deg som ønsker å kombinere utdanning med jobb, og for deg som ikke har mulighet til å møte fysisk på et campus. Studiet kan inngå som første år i bachelorgradsstudiet i agronomi eller landbruksteknikk ved Høgskolen i Innlandet. Studiet tilbys som et deltidsstudium over to år, men det er mulig å ta studiet på et år for de som ønsker det.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Etter årsstudium i jordbruk, kan du søke deg videre på bachelor i agronomi eller bachelor i landbruksteknikk på studiested Blæstad ved Høgskolen i Innlandet.

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i jordbruk - nettbasert

Alle utdanninger innen