Fakta

Sted:
Blæstad
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • 45.90 (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 209733

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

31. januar 2023.

Om studiet

Ønsker du en fleksibel utdanning innen bærekraftig jordbruk? Da vil dette nettbaserte studiet være noe for deg.

Årsstudium i jordbruk gir deg en god innføring i norsk jordbruk. Studiet består av emnene naturgrunnlaget, innføring i landbruk, rapport og analyse, landbruk, miljø og samfunn, planter og produksjon og landbruksmaskiner.

Studiet kombinerer teoretisk og praktisk kunnskap og inkluderer både forelesningsvideoer, digitale felt- og laboratorieøvelser, digitale utferder, og problemløsningsoppgaver.

Undervisningen er 100% nettbasert og passer for deg som ønsker å kombinere utdanning med jobb, og for deg som ikke har mulighet til å møte fysisk på et campus. Studiet kan inngå som første år i bachelorgradsstudiet i agronomi eller landbruksteknikk ved Høgskolen i Innlandet.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2022

Ordinær kvote: 45,9
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Etter årsstudium i jordbruk, kan du søke deg videre på en bachelor i agronomi eller landbruksteknikk ved Høgskolen i Innlandet.

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i jordbruk - nettbasert

Alle utdanninger innen