Fakta

Sted:
Blæstad
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 209730

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Ønsker du en utdanning innen bærekraftig jordbruk? Da vil dette ettårige campusstudiet på Blæstad være et godt valg.

Årsstudium i jordbruk gir deg en god innføring i norsk jordbruk. Studiet består av emnene naturgrunnlaget, innføring i landbruk, rapport og analyse, landbruk, miljø og samfunn, planter og produksjon og landbruksmaskiner.

Varierte undervisningsformer gjennom forelesninger, feltundervisning, ekskursjoner og problemløsning.

Undervisningen finner sted på Blæstad som ligger til på en gård åtte kilometer fra Hamar sentrum. Studiet kan inngå som første år i bachelorgradsstudiet i agronomi eller landbruksteknikk ved Høgskolen i Innlandet.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Etter årsstudium i jordbruk, kan du søke deg videre på bachelor i landbruksteknikk eller bachelor i agronomi på studiested Blæstad ved Høgskolen i Innlandet.

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i jordbruk

Alle utdanninger innen