Fakta

Sted:
Blæstad
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 209730

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Ønsker du en fleksibel utdanning innen bærekraftig jordbruk? Da vil dette ettårige studiet på Blæstad være et godt valg.

Årsstudium i jordbruk gir deg en god innføring i norsk jordbruk. Studiet består av emnene naturgrunnlaget, innføring i landbruk, rapport og analyse, landbruk, miljø og samfunn, planter og produksjon og landbruksmaskiner.

Vi kombinerer teoretisk og praktisk kunnskap og inkluderer både forelesninger, felt-undervisning, utferder, og problemløsning.

Undervisningen finner sted på Blæstad som ligger ideelt til på en gård åtte kilometer fra Hamar sentrum. Studiet kan inngå som første år i bachelorgradsstudiet i agronomi eller landbruksteknikk ved Høgskolen i Innlandet.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Videre studier

Etter årsstudium i jordbruk, kan du søke deg videre på en bachelor i agronomi eller landbruksteknikk.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i jordbruk

Alle utdanninger innen