Fakta

Sted:
Evenstad
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 209172

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Ønsker du å tilrettelegge for naturopplevelser? Studiet kvalifiserer deg til å jobbe som profesjonell guide, og gjør deg i stand til å tilpasse natur-, jakt- og fiskeopplevelser for ulike brukergrupper.

Er du en av de som trives best på fjellet, i skogen eller i elva? Eller kanskje helst alle stedene? Ønsker du å lære mer om hvordan vi kan forvalte og høste av naturressursene på en slik måte at enda flere kan oppleve glede og mestring i naturen? Da er kanskje årsstudiet i jakt, fiske og naturguiding noe for deg.

Utdanningen er rettet mot personer med dedikert interesse for jakt og fiske, og som ønsker å utvide sine teoretiske og praktiske kunnskaper for å kvalifisere seg for jobber som guide/oppsyn/tilretteleggere for denne type naturopplevelser. Mye av høsten tilbringes ute, og det er forventet at du som student deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av ulike jaktformer på både småvilt og storvilt.

Du får også være med og utarbeide og gjennomføre turer og opplevelser basert på fluefiske etter ulike arter. Du lærer om utvikling av ulike utmarksnæringer og hvordan høsting påvirker økosystemene. Du vil også få lære om hvordan vi tilrettelegger naturopplevelser i norsk natur og verneområder, og hvordan vi kommuniserer med og veileder gjester i naturen. Årsstudiet kan inngå som en del av et treårig bachelorprogram i utmarksforvaltning.

Med beliggenhet midt i Østerdalen har vi vidstrakte fjell- og barskogområder, og god tilgang på jakt og fiske like ved studiestedet.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2017

Ordinær kvote: 39
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Flere muligheter åpner seg hvis du kombinerer årsstudium i jakt-, fiske- og naturveiledning med ytterligere to studieår som til sammen kan utgjøre en bachelor. Du kan for eksempel ta bachelor i utmarksforvaltning, kombinere det med administrasjon, ledelse og økonomiske fag, eller velge en grønnere retning med jord- eller skogbruksfag. Jord-, skog- og utmarksnæringen vil gjerne ha arbeidstakere med flerfaglig bakgrunn.

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning

Alle utdanninger innen