Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

60

Om studiet

I de senere år har det vært en kraftig økning i sports- og fritidsaktivitet knyttet til jakt og fiske. Dette har åpnet for et nytt marked som etterspør kompetanse i hvordan man tilrettelegger og tilpasser natur-, jakt- og fiskeopplevelser for ulike målgrupper.

Utdanningen gir en praktisk og teoretisk innføring i jakt og fiske. Du blir med på ulike former for jakt av stor- og småvilt, og treffer mange mennesker i inn- og utland som har utviklet denne næringen på ulike måter. Du lærer om utvikling av utmarksnæringer og hvordan du skal kunne legge til rette naturopplevelser og veilede gjester i og om naturen.

Med Glomma rett utenfor skoletrappa, alle de fire hjorteviltartene (elg, rein, hjort og rådyr) og de fire store rovdyrene (bjørn, ulv, gaupe og jerv) etablert i nærområdet, får du et spennende år med en unik kombinasjon av fag og fritid. 

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer for jobber som profesjonell guide og som tilrettelegger av jakt- og fiskeopplevelser. Utdanningen kan gi kompetanse til å etablere egen næring innenfor guiding og naturopplevelse, med hovedvekt på jakt og fiske. Samtidig er det behov for fagpersoner innen grunneier- og andre interesseorganisasjoner, journalistikk, privat og offentlig forvaltning og skoler som innehar kompetanse på feltet.

Flere muligheter åpner seg hvis du kombinerer årsstudium i jakt-, fiske- og naturveiledning med ytterligere to studieår som til sammen kan utgjøre en bachelor. Du kan for eksempel ta en Bachelor i utmarksforvaltning, kombinere det med administrasjon, ledelse og økonomiske fag, eller velge en grønnere retning med jord- eller skogbruksfag. Jord-, skog- og utmarksnæringen vil gjerne ha arbeidstakere med flerfaglig bakgrunn.

Tilbys ved:

  • Evenstad

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2018

(primær)
(ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

209172

Lignende utdanninger