Fakta

Sted:
Evenstad
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 209172

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Ønsker du å tilrettelegge for naturopplevelser? Studiet kvalifiserer deg til å jobbe som profesjonell guide, og gjør deg i stand til å tilpasse natur-, jakt- og fiskeopplevelser for ulike brukergrupper.

Hvem lærte deg jakt og fiske? Eller om andre store og små fenomen i naturen?

Mange ønsker å lære om bærekraftig bruk av naturen. Her henter vi energi gjennom rekreasjon og gode opplevelser, og vi forvalter og høster av fornybare ressurser. På Evenstad utdanner vi deg som ønsker å ta andre inn i naturen, for å avsløre naturens små og store mysterier for andre.

Utdanningen gir en praktisk og teoretisk innføring i utøvelse og tilrettelegging for jakt, fiske og naturveiledning. Du planlegger og deltar i mange ulike jaktformer på småvilt og storvilt, og du får være med på å utarbeide og gjennomføre turer og opplevelser basert på fluefiske etter ulike arter. Du lærer om utvikling av ulike utmarksnæringer og hvordan høsting påvirker økosystemene. Du vil også få lære om hvordan vi tilrettelegger naturopplevelser i norsk natur og verneområder, og hvordan vi kommuniserer med og veileder gjester i naturen.

Med beliggenhet midt i Østerdalen har vi vidstrakte fjell- og barskogområder, med god tilgang på jakt og fiske like ved studiestedet. Vi er mye på tur og fokuserer på hvordan det enkle friluftslivet gir mestring og individuelle ferdigheter, samtidig som det gir samhold og sterke samarbeidsrelasjoner i grupper. Dette gir våre studenter varig kunnskap av stor betydning for videre studier og arbeidsliv.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Videre studier

Flere muligheter åpner seg hvis du kombinerer årsstudium i jakt-, fiske- og naturveiledning med ytterligere to studieår som til sammen kan utgjøre en bachelor. Du kan for eksempel ta bachelor i utmarksforvaltning, kombinere det med administrasjon, ledelse og økonomiske fag, eller velge en grønnere retning med jord- eller skogbruksfag. Jord-, skog- og utmarksnæringen vil gjerne ha arbeidstakere med flerfaglig bakgrunn.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning

Alle utdanninger innen