Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • 51.00 (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 209207

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Et fleksibelt nettstudium for deg som mangler en formell kompetanse innen bedriftsøkonomi. Studiet gir deg en innføring i økonomiske- og administrative fag på høgskolenivå.

I dagens næringsliv og i offentlige virksomheter er det stadig behov for personer med kompetanse på høgskole- og universitetsnivå i økonomi og administrasjon. Vi finner kompetansebehovet i alle bransjer og på flere nivå.

Et nettstudium i bedriftsøkonomi vil gi deg en innføring i grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi, matematikk, statistikk, mikroøkonomi, markedsføring og organisasjonsforståelse.Studiet kan være en aktuell videreutdanning for deg som ønsker økt kompetanse i økonomi og administrasjon, men er også et godt utgangspunkt for videre studier. 

Studiet er nettbasert på deltid og kan derfor være mulig å kombinere ved siden av jobb.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Heltid eller deltid

Studiet er lyst ut i samordna opptak som deltid, men søkere kan ta det på heltid. Dette avgjør man selv ved studiestart og semesterregistrering.

Videre studier

Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg mulighet til å fortsette med nettstudier mot en bachelorgrad, da studiet tilsvarer første år av bachelor i regnskap og økonomirådgivning - Nettbasert og bachelor i økonomi og administrasjon - Nettbasert, avhengig av hvilket valgemne en tar.

Studenter som ønsker seg videre til Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, enten på studiested Rena eller nettbasert fleksibelt studietilbud, anbefales å velge Rettslære som valgemne. Årsstudiet vil da tilsvare første år på Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Studenter som ønsker seg videre til Bachelor i økonomi og administrasjon, enten ved studiested Rena eller nettbasert fleksibelt studietilbud, anbefales å velge Informasjonskompetanse og metode som valgemne. Årsstudiet vil da tilsvare første år på Bachelor i økonomi og administrasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i bedriftsøkonomi - nettbasert

Alle utdanninger innen