Yrkesdykking favoritt ikon

Universitet og høgskole
Dykkarutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet er ei fagskuleutdanning som gir deg dei fleste sertifikata du treng som yrkesdykkar.

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Ein yrkesdykkar er aktiv, nøyaktig og har gode samarbeidsevner. Det er ein fordel om du er praktisk innstilt, likar utfordringar og er villig til å ta initiativ. Ein yrkesdykkar er først og fremst ein fagperson som gjer arbeid under vatn.

I dykkarutdanninga lærer du mange ulike dykkemetodar og former for undervassarbeid. Du lærer også korleis du skal fungere i eit dykkarlag. I tillegg til opplæring i dei fleste former for yrkesdykking, får du lære om dykkefysikk, fysiologi, dykkemedisin, førstehjelp, dekompresjon, utstyrslære, regelverk, HMS, sjømannskap, søkemetodar og dykkeleiing. Du vil også lære om anleggsarbeid, undervass-sprenging, varmearbeid, berging og legging av røyr, havbruk og allmennfag.

Undervisningsopplegg

Teoriundervisninga skjer i klasserom og gjennom praktisk dykking. Dei praktiske øvingane startar i basseng innandørs og held fram med øvingar i sjø frå landbaserte dykkepostar og frå fartøy.

Merk at store delar av studiet har obligatorisk oppmøte.

Informasjon om opptak

15. april 2020

Karrierevegar

Som yrkesdykkar er du involvert i for eksempel anleggs- og inspeksjonsarbeid av bruer, kaier, røyrleidningar og olje- og gassinstallasjonar. Andre arbeidsområde er berging ved skipsforlis, dykking innan havbruk, registrering av marinarkeologiske funn og servicearbeid på skip og flytande innretningar.

Yrkesdykkinga i Noreg har to retningar, dykking innanskjers og dykking i Nordsjøen. Begge retningar blir dekka av denne utdanninga.

Kvalifikasjon/tittel

Ettårig fagskoleutdanning for yrkesdykkere

Tilbys ved:

  • Bergen