Fakta

Sted:
Stord
Studietype:
Årsstudium
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Trukket (primær)
  • Trukket (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 203680

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Samfunnsfag omfattar fagdisiplinane historie, geografi og fagområdet samfunnskunnskap.

Faget skal utvikle ei brei forståing for samspel og konflikt mellom menneske, samfunn og natur i ulike tidsepokar og i ulike delar av verda. Faget er retta inn mot grunnskulen og skal utvikle kompetanse for å undervise i samfunnsfag i skulen. Fagdidaktikk er vektlagt i heile studiet.

Studiets oppbygging

Vil du studere meir?

Årsstudium i samfunnsfag kan danne grunnlag for å fortsette på ei bachelorutdanning i til dømes historie eller sosiologi. Du kan også bruke årsstudiet inn i andre studium.

Årsstudiet passar godt som vidareutdanning for deg som er lærar.

Alle utdanninger innen