Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203754

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Ønsker du å ta utdanning innen reiseliv og utvikle spennende bærekraftige opplevelser for framtiden? Da kan årsstudium i reiselivsledelse være noe for deg!

Hvorfor studere reiselivsledelse?

Reiselivsnæringen er en av verdens største næringer og det satses stadig mer på reiseliv lokalt i Norge. Gjennom årsstudiet får du en innføring i hvordan reiselivsnæringen er satt sammen og du får nyttige verktøy innen reiseliv, markedsføring, bedriftsøkonomi og personalledelse. Ta utdanningen på campus Sogndal, omringet av fjord og fjell, midt i smørøyet av reiselivsnæringen.

Her lærer du om grunnleggende begrep i reiseliv, hvordan hele reiselivsproduktet er satt sammen og hvordan utvikle tematiserte opplevelser og historier.

På studiet har du grunnleggende emner innen:

  • reiseliv
  • tematiserte opplevelser & storytelling
  • forretningsjus
  • vertskap & service
  • markedsføring
  • bedriftsøkonomi og regnskap
  • organisasjonsteori
  • personalledelse (HRM)

Studiets oppbygging

Hvordan er undervisningen?

Høgskolen har et nært samarbeid med reiselivsnæringen og offentlig sektor. Derfor vil studiet bestå av mye spennende, som gjesteforelesinger, ekskursjoner, bedriftsbesøk, praktiske eksempel (case) og forskningsbasert undervisning. 

Videre studier etter fullført utdanning

Årstudium i reiselivsledelse tilsvarer første året i bachelorutdanning i reiselivsledelse, og gir grunnlag for opptak videre inn på 2. året i bachelorutdanningen. Du søker opptak til 2. året gjennom vår Søknadsweb.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Etter studiet kan du jobbe innen alle deler av reiselivsnæringen; overnatting, servering, transport, attraksjon eller aktivitetsselskap, formidling eller salg, turoperasjon eller destinasjonsselskap. Studiet passer og for deg som ønsker å jobbe i offentlig forvaltning med næringsutvikling og reiseliv.

Studiet legger også opp til entreprenørskap og passer for deg som ønsker å starte egen bedrift, men som trenger litt faglig påfyll.

Alle utdanninger innen