Fakta

Sted:
Haugesund
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. april 2024.

Om studiet

Hvorfor studere nautikk (y-vei)?

Bachelor i nautikk (y-vei) ved HVL, på campus Haugesund, er en praksisnær lederutdanning som er solid forankret i et av de sterkeste maritime områdene i Norge. Vi samarbeider tett med den lokale næringen og våre ferdigutdannede studenter er de første som blir vurdert for kadettjobber i rederiene. 

Du lærer å:

  • planlegge og gjennomføre en seilas i ulike farvann, og bruke ulike instrumenter og systemer
  • administrere og lede mannskapet om bord
  • utføre oppgaver om bord på en trygg måte for mannskapet, skipet og omgivelsene
  • sikre trygg lasting, transport og lossing av last
  • planlegge og vurdere risiko

Hva er y-vei?

Ved oppstart av studiet tar du et forkurs i matematikk og norsk. Dette forkurset vil foregå uken før ordinær semesterstart, 5.-9. august, og det er obligatorisk å delta på forkurset. Du tar også fysikk første semesteret. Resten av utdanningen går du sammen med studentene på bachelor i nautikk.

Studiets oppbygging

Hvordan er undervisningen?

Du skal være godt rustet for yrkeslivet som møter deg etter studiene. Derfor er vi opptatt av at du får et innblikk i arbeidslivet gjennom hele utdanningen.

Undervisningen veksler mellom forelesninger, praktiske øvelser, oppgaveløsing, gruppearbeid og bedriftsbesøk. En viktig del av utdanningen er simulatorøvelser. Vi har et toppmoderne simulatorsenter ved campus Haugesund der du kan jobbe med teori og praksis samtidig som du blir kjent med utstyret du skal bruke i arbeidslivet.

Du har forelesere med god kjennskap til bransjen, og flere av dem seiler fortsatt som dekkoffiserer. På denne måten sikrer vi at teorien henger tett sammen med realiteten.

I noen emner er undervisningsspråket engelsk. Dette gir deg et godt språklig grunnlag for framtidig jobb i en internasjonal bransje, der engelsk er arbeidsspråk i mange sammenhenger.

Praksis

I 5. semester har du mulighet til å reise ut i praksis hos et av rederiene HVL samarbeider med.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for et studieopphold i utlandet.

Opptakskrav

Fagbrev som:

  • fiskar (Kunnskapsløftet) / fangst og fiske (Reform 94)
  • matros (Kunnskapsløftet/Reform 94)

For søkjarar med fag-/sveinebrev etter 3 år i skule, er det krav om minimum 12 mnd. relevant yrkespraksis etter avlagt fag-/sveineprøve. Du må framlegge dokumentasjon på bestått STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk som er gyldig. Merk at dersom kursbeviset går ut før STCW vidaregåande sikkerhetsopplæring for sjøfolk skal gjennomføres i henhold til studieplan eller tilpasset individuell utdanningsplan, er du sjølv ansvarleg for å dekke utgifter til oppdateringskurs.  

Søkjarar med fagbrev før Reform 94 eller utanlandsk fagbrev må dokumentere tilsvarande kompetanse.

Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter fristen, kan tildelast plass på vilkår om bestått prøve.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Etter utdanningen må du fullføre nødvendig fartstid som kadett før du kan søke om ditt første dekksoffisersertifikat. Vi har forpliktende samarbeidsavtaler med mange lokale rederi. Dette gjør at du kommer tett på den maritime næringen i en tidllig fase av studiet.

Når du er ferdig med kadettiden, kan du søke styrmannsjobb om bord på båt. Du er også kvalifisert til å søke relevante jobber på land, for eksempel i rederier, alle typer maritime virksomheter, klassifikasjonsselskaper eller Sjøfartsdirektoratet.

Utveksling

Australia | Victoria University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10101

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Belgia | Antwerp Maritime Academy | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10216

Finland | Satakunta University of Applied Sciences (SAMK) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10244

Finland | South-Eastern Finland University of Applied Sciences - XAMK | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10490

Latvia | Latvian Maritime Academy of Riga Technical University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10215

Nederland | NHL Stenden University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10618

Polen | Gdynia Maritime University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10248

Spania | University of the Basque Country | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10227

Spania | University of Cantabria (UC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10232

Spania | University of Oviedo | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10236

Spania | UPC Barcelona Tech - Barcelona School of Nautical Studies | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10267

Tyskland | University of Applied Sciences Emden/Leer | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10213

Tyskland | Bremen University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10249

USA | Indiana University of Pennsylvania (IUP) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10265

Alle utdanninger innen