Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 203317

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

21. mai 2024.

Om studiet

Er du glad i gode opplevelser? Vil du dele den gleden med andre? Reiselivsnæringen er i vekst og spesielt naturbaserte opplevelser er populært. Med en bachelor i natur- og opplevelsesbasert reiseliv kan du jobbe som naturguide, med destinasjonsutvikling eller drive egen virksomhet.

Hvorfor studere natur- og opplevelsesbasert reiseliv?

Stadig flere vil oppleve norsk natur og friluftsliv. Det er et økende behov for naturguider og tilbydere av naturbaserte aktiviteter. Samtidig er det viktig at vi ikke skader naturen. Studiet kan du ta ved campus Sogndal.

Ved å ta bachelorutdanningen i natur- og opplevingsbasert reiseliv, kan du bidra til en bærekraftig vekst. Du får god kjennskap til natur og friluftsliv, og et bevisst forhold til opplevelseskvalitet, sikkerhet og forvaltning. Du får nødvendig kunnskap og praktiske ferdigheter til å formidle bærekraftige naturopplevelser.

Det er spesielt tre fagområder som er viktige i utdanningen: friluftsliv og naturguiding, reiseliv og økonomi.

Hva lærer du?

 • formidling av aktiviteter
 • naturguiding av grupper
 • markedsføring og økonomistyring
 • naturbasert reiseliv
 • om reiselivsnæringen og utvikling av næringen 
 • opplevelsesbegrepet
 • hvordan sikre bærekraftige opplevelsesprodukter
 • hvordan utvikle nye opplevelsesprodukter
 • juridiske og etiske problemstillinger knyttet til bruk av natur

Studiets oppbygging

Hvordan er undervisningen?

De første to studieårene er du mye ute på tur i ulike naturmiljø. Ekskursjonene varer fra én til fem dager og inneholder overnatting utendørs både i sommer- og vinterhalvåret.

Vi har forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Du vil gradvis få flere oppgaver knyttet til det å lede og formidle for grupper ute.

I 3. semester foregår undervisningen på engelsk.

Praksis

I 4. semester har du tre ukers praksis i en reiselivsbedrift som tilbyr opplevelsesprodukter. Da får du nyttig erfaring til når du skal ut i arbeidslivet. 

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 3. semester.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Reiselivet er i vekst, og det gir mange jobbmuligheter. Her er bare noen eksempler på hva du kan gjøre:

 • Naturguide
 • Besøkshåndtering og tilrettelegging av naturområder
 • Opplevelses- eller destinasjonsutvikling
 • Daglig leder for opplevelsesbedrifter
 • Drive egen bedrift

Utveksling

Australia | Victoria University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10101

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Canada | Royal Roads University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10525

New Zealand | Auckland University of Technology (AUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Storbritannia og Nord-Irland | University of the Highlands and Islands | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10475

Alle utdanninger innen