Fakta

Sted:
hvl.no
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

2. desember 2022.

Om studiet

Dette er et nettstudium for lærere som underviser i matematikk på barnetrinnet, og som har gjennomført Matematikk 1 1-7 eller tilsvarende.

Hva lærer du?

Målet med studiet er at du styrker din matematiske og fagdidaktiske kompetanse til å planlegge, gjennomføre, vurdere og videreutvikle matematikkundervisning i tråd med Fagfornyelsen og relevant forskning.

Du vil få bruke din egen klasse/arbeidsplass til å prøve ut mindre undervisningsopplegg.

Studiet er delt i to emner: Matematikk som undersøkende virksomhet (høst) og Anvendelse og problemløsning (vår).

Les mer om hvert enkelt emne i studieplanen.

Arbeidskrav og eksamen

Det blir 3 individuelle arbeidskrav per semester. Du vil få individuell veiledning i forbindelse med ett av arbeidskravene. 

Begge emnene avsluttes med en muntlig eksamen med varighet på 30 minutter. 

Karrieremuligheter

Hvem er studiet for?

For deg som underviser i matematikk på barnetrinnet, og som har gjennomført Matematikk 1 1-7 eller tilsvarende.

Alle utdanninger innen