Fakta

Sted:
Nettstudier
Studietype:
Enkeltemne
Studiepoeng:
7.5

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Vil du lære å lage musikk digitalt? I dette studiet lærer du korleis du kan kombinere kompetansen din på eige instrument, med digitalt produksjonsverktøy.

Kvifor studere laptop som instrument og produksjonsverktøy?

Studiet er for deg som ønskjer å integrere moderne teknologi i undervisninga eller i musikkproduksjonen din. Styrk din kompetanse i å lære bort musikk på ein engasjerande og innovativ måte. 

Kva lærer du?

Emnet gir grundig opplæring i bruk av programvara Ableton Live på egen laptop, for å realisere kompetansemål i musikk for grunnskule, vidaregåande skule eller kulturskule.

Aktivitetane fokuserer på å lage musikk ved å kombinere digitale verktøy med akustiske instrument. Samspelet mellom det analoge og digitale blir lagt vekt på, og du knytter din instrumentkompetanse til Ableton Live.

Undervisninga fokuserer på teknisk innsikt i Ableton, samtidig som du skal skape fem-seks originale komposisjonar av ulike slag gjennom semesteret.

Målgruppe

Studiet er spesielt relevant for tilsette i grunnskule, vidaregåande eller kulturskule, som ønskjer å videreutvikla musikkundervisninga si. 

Les emneplanene her:
Laptop som prosjektstudio (LPT801)
Laptop som instrument (LPT802)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Sjå tilrådd forkunnskap under praktisk informasjon