Fakta

Sted:
Bergen
Stord
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Ønsker du å øke din kompetanse i kunst, kultur og kreativitet? Ønsker du å styrke kompetansen hos personalet i din egen barnehage, gjennom å lede et lengre utviklingsarbeid? Da er dette studiet for deg.

Hvorfor studere Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen?

Kunst, Kultur og Kreativitet er ett av de kunnskapsområdene norske barnehager arbeider minst med. For å endre dette er det nødvendig å styrke personalets egenferdigheter i kunstpedagogisk arbeid med barn, og skape en ny kultur for utvikling og utforsking av fagområdet i kollegafellesskapet. Dette forutsetter barnehagelærere som kan lede utviklingsprosesser i samsvar med Rammeplan for barnehagen, der hele personalet er involvert.

Hva lærer du?

Studiet er forskningsbasert og praksisnært, og skal bidra til at du får økt praktisk og didaktisk kompetanse i kunst, kultur og kreativitet, og i å analysere behov for endring og lede utviklingsarbeid i egen barnehage.

Læringsaktivitetene i studiet vil være tett sammenkoblet med læringsprosesser på din egen arbeidsplass.

Du vil få arbeide med kunnskapsområdet både på enfaglige og tverrfaglige måter, og få utforske hvordan digitale verktøy kan brukes til å støtte barns fysiske og sansende væremåte - og fremme lek, sosial samhandling og inkludering i fellesskapet. I studiet får du møte eksempler på tverrfaglige prosjekter utviklet ved HVL som modeller for ditt eget arbeid.

Du vil øke din kompetanse innen: 

  • kunstfaglig teori og kunstfaglige metoder i barnehagen,
  • digitale verktøy i kunstfaglige lærings- og utviklingsprosesser i barnehagen
  • å skape, (vei)lede, gjennomføre og vurdere et selvstendig avgrenset kunstfaglig utviklingsprosjekt i barnehagen i tråd med forskningsetiske normer og regler
  • vitenskapsteoretiske og metodeteoretiske problemstillinger som grunnlag for forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagen
  • etiske retningslinjer for forskningspraksis blant barn generelt og i det kunstfaglige feltet spesielt.

Studiet er på masternivå. Les emneplanen for KKK851 Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen

Målgruppe

Dette studiet er for deg som jobber som barnehagelærer.

Utdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing på videreutdanning for barnehagelærere. Det kan søkes om tilretteleggingsmidler gjennom Udir.

La videreutdanningen være del av en mastergrad

Du kan søke innpass for denne modulen ved følgende masterprogram ved Høgskulen på Vestlandet: Master i barnehagekunnskap.

Opptakskrav

Førskole-/barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen. Du må være ansatt i barnehage