Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Jobber du i barnehage og er interessert i å utvikle din egen og barnehagens praksis med fysisk aktivitet og fysisk aktiv lek? I denne videreutdanningen lærer du mer om sammenhengene mellom fysisk aktiv lek og barns helhetlige utvikling, læring og helse. 

Hvorfor studere Fysisk og motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen?

Barn har ulike forutsetninger for deltakelse i det fysiske og sosiale fellesskapet. Du vil få økt kompetanse på området og vite hvordan du kan legge tilrette, slik at alle barn opplever utfordring og mestring.

Hva lærer du?

Du lærer hvordan ulike typer av fysisk lek kan fremme barns fysiske, motoriske, kognitive og emosjonelle utvikling

Videreutdanningen kobler teori om fysisk aktivitet og motorisk utvikling til praktiske oppgaver i barnehagen, og legger opp til erfaringsdeling mellom studentene som tar studiet.

Hvordan er studiet bygget opp?

Studiet er på masternivå og er bygget opp av to emner på 15 studiepoeng:

Det første emnet fokuserer på å videreutvikle egen praksis knyttet til fysisk aktiv lek i barnehagen, mens det andre emnet er rettet mot å drive et utviklingsarbeid i egen barnehage knyttet til fysisk aktiv lek. 

Målgruppe

Videreutdanningen passer for deg som jobber i barnehage og ønsker mer spisset kompetanse på området fysisk og motorisk utvikling i barnehagen.

Opptakskrav

Førskole-/barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen. Du må være ansatt i barnehage.

Mer om søknadsprosessen