Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Dette er studiet for deg som ønsker å videreutvikle egen kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid. Studiet gir deg muligheter til å delta i det faglige arbeidet på nye måter. Du får ny kunnskap og økt kompetanse i møte med hverdagens utfordringer i samspill med barna og i samarbeid med kolleger. 

Studiet er et samarbeid mellom AOF Norge og Høgskulen på Vestlandet og består av 4 enkeltstående moduler som hver gir 15 studiepoeng.

Høsten 2023 tilbyr Høgskulen modul 1, se egen nettside med lenke til søknadsskjema. 

Formål: Faglig kompetanseheving i barne- og ungdomsarbeid og helsefagarbeid.

Forkunnskaper: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.