Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

25. mars 2023.

Om studiet

Hvorfor studere ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping?

Ønsker du å bidra til innovasjon i bedrifter og bærekraftig fornying av næringslivet? Er du opptatt av bærekraft, grønt skifte og nye teknologiske løsninger?

Masterutdanningen i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping gir teoretisk og analytisk innsikt i hvordan du kan bidra til teknologiutvikling, entreprenørskap, bedriftsutvikling og det grønne skiftet.

Følgende tema er sentrale i programmet:

  • Innovasjonsstrategi, innovasjonsledelse, ansvarlig innovasjon og samarbeid
  • Entreprenørskap, nettverk, strategi
  • Innovasjonssystem
  • Kommersialisering: Finans, markedsføring, forretningsmodeller og innovasjonsmetodikk (Design Thinking)
  • Innovasjonsprosjekt og entreprenørskap i praksis

Gjennom tverrfaglig samarbeid, praksisutplassering og konkrete caseoppgaver får du innsikt i teorier og metoder for å jobbe med for eksempel grønn teknologi, innovasjonsledelse eller bedriftsutvikling. Du lærer å forstå, forbedre og endre teknologi, bedrifter og næringsliv, både teoretisk, analytisk og praktisk.

Hvorfor ta deltid?

Å ta en master på deltid er perfekt for deg som allerede er i en jobb!

Deltidstudiet i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping er et tilbud hvor du kan ta den 2-årige masterutdanningen over flere år. Utdanningen er lagt opp til å ta med 50% belastning, og tar da 4 år.

Utdanningen passer for deg som jobber med innovasjon i eksisterende virksomheter, entreprenører som er involvert i egne oppstartsprosjekt. Men den passer også for deg som er i andre jobber og som ønsker å heve kompetansen din med en mastergrad.

Studiets oppbygging

Hvordan er undervisningen?

Som deltidsstudent følger du den samme undervisningen som heltidsstudentene. Utdanningen er tilrettelagt for studenter med arbeidssted i Bergen.

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppeoppgaver, gjesteforelesinger, individuelle innleveringer, refleksjon, presentasjoner, teamarbeid og veiledning.

I utdanningen er det tett kobling mellom teori og praksis. I 2. semester inngår en periode med utplassering i bedrift, mens du i 3. semester skal arbeide med innovasjonsprosjekt i team.

I utdanningen velger du ett fag innen teknologi/realfag som bygger på fagområdet ditt fra bachelorgraden.

HVL har et tett samarbeid med regionale næringsklynger, teknologioverføringsselskap (VIS), inkubatorer, etablerte bedrifter/organisasjoner, Connect Vest og Makerspace i praksisemnene. For studenter som arbeider med innovasjon/entreprenørskap, kan som regel praksisperioden gjennomføres på egen arbeidsplass. Merk at dette må godkjennes.

I det siste semesteret skriver du masteroppgaven. Du velger problemstilling i masteroppgaven innen tema som blir undervist i utdanningen. Tema for masteroppgaven kan også knyttes til problemstillinger i din egen virksomhet.

Opptakskrav

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Med mastergraden kan du organisere, lede og gjennomføre innovasjonsprosesser i organisasjoner, både i privat og offentlig sektor. Du får også kompetanse innen entreprenørskap og kommersialisering for å utvikle forretningsidéer, i tett samspill med brukere, pilotkunder og investorer. Du får dermed bred tverrfaglig kompetanse til å lede innovasjonsprosjekt og utvikle nye forretningsområder.

Masteroppgaven gir deg forskingsbasert kunnskap om innovasjon og entreprenørskap, som også gir deg anledning til å søke nærings-ph.d. i ulike doktorgradsprogram. Du kan også gå videre på doktorgradsprogrammet i Ansvarlig innovasjon og regional utvikling ved HVL.

Alle utdanninger innen