Nøkkelinformasjon

Logo Høgskulen i Volda
Logo Høgskulen i Volda

Lærested

Studiested

Høgskulen i Volda

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

15

Semester

1

Studietempo

Deltid

Om studiet

Studiet skal bidra til økt kvalitet i journalistisk produksjon.Viktige element er utvikling av idéer og hypoteser, metodiske valg og systematikk i egen research. Andre viktige områder er valg og bruk av ulike typer kilder og kildemateriale, etiske dilemmaer og kildekritisk analyse knyttet til ulike former for journalistiske undersøkelser og metodevalg. Samlinger i Volda i uke 5 og uke 7.  

Studentene skal oppnå solid kompetanse og en anvendt, refleksiv kunnskap om den journalistiske arbeidsprosessen. Les meir om emnet Undersøkande journalistikk/Investigative journalism Undersøkende journalistikk er en del av Master i praktiske mediefag, men kan fullføres som et selvstendig emne.

Undervisningsopplegg

Undervisninga skjer i form av forelesningar/seminar og workshops.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Søk 1. november. Søknadskode: 4320

Anbefalt forhåndskunnskap

Bachelorgrad eller tilsvarende (minimum 180 stp) innenfor relevante fagområde.  

Alle utdanninger innen