Nøkkelinformasjon

Logo Høgskulen i Volda
Logo Høgskulen i Volda

Lærested

Studiested

Høgskulen i Volda

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Studiet passar for deg som er interessert i religion, kultur, livssyn og etikk. Det er aktuelt for fleire yrkesgrupper som møter religionsmangfold både i privat og offentleg sektor, til dømes i innanfor skuleverket, helsesektoren, media og i ulike trus- og livssynssamfunn. Du får kunnskap om religiøse tekstar, historia til kristendommen andre religionar og livssyn. Religions- og livssynsmangfaldet i Noreg i dag er også ein viktig del av studiet. Vidareutdanninga er sett saman av to emne, kvart på 15 studiepoeng. Du kan ta to emne på deltid (to semester) eller to emne på heiltid (eit semester). 

Du kan velje mellom desse emna, kvart på 15 studiepoeng: Religion og livssyn I (haust 21) Religion og populærkultur (haust 21) Religion og livssyn II (vår 22) Religion og samfunn (vår 22) Intercultural understanding (vår 22)

Undervisningsopplegg

Undervisninga er organisert i førelesingar, seminar, individuell oppgåveskriving og gruppearbeid. Det er obligatorisk frammøte. For eksamensordning, sjå emneplanar.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 4035

Anbefalt forhåndskunnskap

Generell studiekompetanse.