Nøkkelinformasjon

Logo Høgskulen i Volda
Logo Høgskulen i Volda

Lærested

Studiested

Høgskulen i Volda

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 43.20 (primær)
  • 47.60 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

223845

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ønsker du eit kreativt yrke? Ved bachelor i Medieproduksjon jobbar du med innhaldsproduksjon og historieforteljing med video. Du utviklar konsept til faktabaserte medieproduksjonar og lærer å planlegge, produsere og distribuere innhald til ulike plattformer. Studiet er akademisk forankra med ein teoretisk del der du lærer å analysere og vurdere medieinnhald. Detaljert studieplan blir publisert innan 1. mars 2021

Medieproduksjon er eit praktisk-teoretisk studieprogram. Den praktiske delen av studiet har fokus på historieforteljing med video. Du lærer om dramaturgi, visuelt språk og produksjonsteknikk, og utviklar kreative, tekniske og profesjonelle ferdigheiter. Det blir lagt vekt på teamarbeid og samarbeidsevner. Den teoretiske delen av studiet er medievitskapeleg. Her lærer du sentrale omgrep og teoriar knytt til analyse av ulike typar medieinnhald og tilhøvet mellom media og publikum. Større prosjektarbeid, produksjonar for eksterne oppdragsgivarar og produksjonspraksis inngår som ein del av studiet. Med ein bachelor i Medieproduksjon kvalifiserar du deg til mange kreative yrker. Du kan jobbe med utvikling av medieprodukt i ulike format og med innhaldsproduksjon til ulike plattformer i produksjonsselskap, moderne mediehus og bedrifter. Du får også eit godt grunnlag for vidare studiar på mastergradsnivå, som til dømes Master in Media Practices ved Høgskulen i Volda.  

Undervisningsopplegg

Undervisinga er organisert som forelesingar og workshop, og du vil jobbe både individuelt og i grupper. Det forventast at du bruker tid til å jobbe sjølvstendig med fagstoffet i tillegg til organisert undervising, både i praktiske og teoretiske emne. Det kan bli undervist på engelsk i enkelte emne. Du må ha eigen berbar PC som er eigna til Adobe programvare (bildebehandling- og redigeringsprogram).

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Samordna opptak. Søknadskode: 223 845

Anbefalt forhåndskunnskap

Generell studiekompetanse. Det krevst ingen forkunnskapar innanfor mediefag. Det faglege innhaldet i første studieår er på eit grunnleggande nivå.  

Utveksling

Det er mogleg å gjennomføre delar av studiet i utlandet, med utveksling til våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, New Zealand, USA, Nederland eller Danmark.