Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. februar 2024.

Om studiet

Påbyggingsstudium i tysk egner seg for deg som vil videreutvikle dine ferdigheter i tysk muntlig og skriftlig, og utdype kunnskapene om språk, litteratur og kultur i tysktalende land.

Studiet er en videreutdanning i tysk språk og kultur og bygger på årsstudium i tysk eller tilsvarende utdanning.

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert.

Kvalifikasjon/tittel

Tysk påbygging

Alle utdanninger innen