Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 224244

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. januar 2023.

Om studiet

Er du interessert i tysk språk, historie og kultur? Har du grunnleggende kunnskaper i tysk fra før og ønsker du å bli bedre i språket?

Tysk er et av Europas største språk, og vårt nettbaserte årsstudium vil derfor gi deg en internasjonal profil med spennende arbeidsmuligheter, og et godt grunnlag for videre studier på bachelor- og masternivå.

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i tysk

Alle utdanninger innen