Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. januar 2023.

Om studiet

Tverrfaglige tema - en naturlig del av yrkesutøvelse og yrkesopplæring i skole og lærebedrift Kompetanse for kvalitet (30 stp.) er et nettstudium som tilbys på deltid over ett år. Dette er et videreutdanningstilbud for deg som er yrkesfaglærer og som har ansettelse tilknyttet yrkesfaglig utdanningsprogram ved en videregående skole. Videreutdanningen har utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategi ”Yrkesfaglærerløftet - for fremtidens fagarbeidere” og Utdanningsdirektoratets satsning på kompetanseutviklingstilbud innen yrkesfag.

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert.

Kvalifikasjon/tittel

Tverrfaglige tema i yrkesutøvelse og yrkesopplæring i skole og lærebedrift