Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. februar 2024.

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert

Kvalifikasjon/tittel

Tverrfaglige tema i yrkesutøvelse og yrkesopplæring i skole og lærebedrift