Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

 

Hvordan kan du motivere andre til å yte ekstra på skolen eller på jobben? Hvordan lykkes med å skape et godt læringsmiljø og et inkluderende fellesskap?

 

Studiet Pedagogikk - grunnleggende enhet, gir et teoretisk grunnlag for å forstå hvordan mennesker utvikler seg som individer og i relasjon til det samfunn de vokser opp i. Dette er viktig både i organisasjoner, i det flerkulturelle samfunnet og i utdanningssystemet. Studiet kombinerer kunnskap fra pedagogisk psykologi, sosiologi, filosofi, historie og didaktikk.

Kvalifikasjon/tittel

Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng)

Tilbys ved:

  • Halden

Lignende utdanninger