Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Hvordan kan du motivere andre til å yte ekstra på skolen eller på jobben?
Hvordan lykkes med å skape et godt læringsmiljø og et inkluderende fellesskap?

Studiet Pedagogikk - grunnleggende enhet, gir et teoretisk grunnlag for å forstå hvordan mennesker utvikler seg som individer og i relasjon til det samfunn de vokser opp i. Dette er viktig både i organisasjoner, i det flerkulturelle samfunnet og i utdanningssystemet. Studiet kombinerer kunnskap fra pedagogisk psykologi, sosiologi, filosofi, historie og didaktikk.

Undervisning foregår på kveldstid, én kveld i uken, slik at du kan kombinere jobb og studier.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at studiet kan settes i gang.

Kvalifikasjon/tittel

Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng)

Tilbys ved:

  • Halden

Lignende utdanninger