Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

15

Semester

1

Om studiet

Alle viktige samfunnsforhold har en organisatorisk sammensetting. Organisasjoner preges av komplekse endringsprosesser hvor behovet for kompetanse er stadig økende.

 

Å skape miljøer hvor mennesker kan trives, yte og utvikle seg er ettertraktet i arbeidslivet. Temaer som motivasjon, stress, arbeidsmiljø og mangfold utgjør derfor en sentral del av studiet. Organisasjonspsykologi kombinerer teori med praktiske eksempler og medvirker til at du som student blir i stand til å reflektere og analysere oppgaver i et yrkesliv som er i stadig endring. Studiet vil styrke din generelle organisasjonskunnskap som kan brukes i ulike yrker, blant annet innen ledelse og i HR-funksjoner.

Neste oppstart planlegges vår 2021, dersom tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.
Søknadsperiode: 1.10-1.11.

Kvalifikasjon/tittel

Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng)

Tilbys ved:

  • Fredrikstad

Lignende utdanninger