Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

15

Semester

1

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Alle viktige samfunnsforhold har en organisatorisk sammensetting. Organisasjoner preges av komplekse endringsprosesser hvor behovet for kompetanse er stadig økende.
 

Å skape miljøer hvor mennesker kan trives, yte og utvikle seg er ettertraktet i arbeidslivet. Temaer som motivasjon, stress, arbeidsmiljø og mangfold utgjør derfor en sentral del av studiet. Organisasjonspsykologi kombinerer teori med praktiske eksempler og medvirker til at du som student blir i stand til å reflektere og analysere oppgaver i et yrkesliv som er i stadig endring. Studiet vil styrke din generelle organisasjonskunnskap som kan brukes i ulike yrker, blant annet innen ledelse og i HR-funksjoner.
Neste oppstart planlegges vår 2022, dersom tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. 
Søknadsperiode: 1.10-1.11.

Kvalifikasjon/tittel

Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng)

Alle utdanninger innen